Laghdú leanúnach ar líon na bhfoghlaimeoirí Gaeilge ar Duolingo

Tá titim leanúnach ar líon na ndaoine atá ag foghlaim na Gaeilge ar an aip foghlama teanga Duolingo. Bhí lúcháir ar Ghaeil na hAlban an tseachtain seo caite nuair a eisíodh an cúrsa Gàidhlig ar Duolingo tuairim is ocht mí sula rabhthas ag súil leis. Ainneoin an éilimh mhóir atá ar an gcúrsa sin — tá breis agus 60,000 duine cláraithe leis taobh istigh de chúpla lá — tá titim leanúnach ar líon na bhfoghlaimeoirí Gaeilge ar an aip. 

Tá an Ghaeilge fós ar an 16ú teanga is mó ar an aip ach tá laghdú 16,000 duine tagtha ar líon na ndaoine atá ag úsáid na haipe lena gcuid Gaeilge a chleachtadh in imeacht sé mhí. Bliain go leith ó shin, bhí an Ghaeilge ar an 13ú teanga is mó léamh ar Duolingo agus breis agus milliún duine á foghlaim. Anois, tá 934,000 duine gníomhach ar an gcúrsa Gaeilge agus í tite ar chairt na dteangacha go dtí an 16ú háit. 

Mar sin féin, is í an Ghaeilge an mhionteanga is mó i mbéal an phobail ar Duolingo agus na milliúin cainteoirí ag teangacha eile atá ar bharr an liosta ar nós na Spáinnise, na Fraincise, agus na Gearmáinise. Anuas air sin, tá sí imithe chun cinn ar an teanga chumtha Ard-Vailéiris, teanga a bhí sa 12ú háit sé mhí ó shin. 

Maíodh cheana go raibh os cionn ceithre mhilliún duine ag foghlaim na Gaeilge ar Duolingo ach tá soiléiriú déanta ag Duolingo ar an bhfigiúir sin ó shin. Maíonn lucht na haipe gur fíor go bhfuil breis agus ceithre mhilliún duine cláraithe leis an gcúrsa Gaeilge a chuireann an aip foghlama teanga ar fáil ach nach bhfuil chuile dhuine acu sin ag úsáid an chúrsa sách rialta le maíomh gur ag foghlaim na Gaeilge dáiríre atá siad. 

Is sna Stáit Aontaithe atá formhór na bhfoghlaimeoirí seo lonnaithe, ach tá muintir an hÉireann, na Ríochta Aontaithe agus Cheanada i measc na ndreamanna is mó atá á úsáid le Gaeilge a fhoghlaim nó le barr feabhais a chur ar a scileanna teanga.

Dheimhnigh Duolingo do Tuairisc.ie in 2017 gurbh iad an Tuircis agus an Ghaeilge an dá theanga is lú a ndéanann lucht úsáide na haipe dul chun cinn leo. Thug urlabhraí de chuid Duolingo le fios gur 15% d’úsáideoirí na haipe a chríochnaíonn na cúrsaí teanga ach go bhfuil an Ghaeilge i measc na gcúrsaí is lú a chríochnaítear.

“Cailleann formhór na n-ardán foghlama a n-úsáideoirí i ndiaidh an chéad lae, agus mar sin tá bród orainn go gcoinnímid líon réasúnta ard foghlaimeoirí. Feictear dúinn, freisin, go gcríochnaíonn go leor daoine cuid den chúrsa agus ansin titeann siad i ngrá leis an teanga agus bíonn fonn orthu taisteal chun tuilleadh staidéir a dhéanamh uirthi,” a dúradh.

Bhí feachtas ar bun ag lucht na Gàidhlig an tseachtain seo caite breis agus 57,000 foghlaimeoir a mhealladh chun na teanga ar Duolingo roimh Lá Fhéile Aindrias (Dé Sathairn seo caite), féile náisiúnta na hAlban. Cé nár éirigh leo an sprioc sin a bhaint amach faoi dheireadh na hoíche Dé Sathairn, tá os cionn 60,000 duine anois cláraithe leis an gcúrsa. 

SCÉALTA EILE