‘Lockdown’ agus ‘mental health’ i measc na bhfocal is mó cuardach ar Foclóir.ie

Tá ‘lockdown’ (ordú dianghlasála), ‘mental health’ (meabhairshláinte), agus ‘quarantine’ (coraintín) i measc na bhfocal is mó cuardach le dhá mhí anuas ar Foclóir.ie. 

De réir eolais a chuir lucht an fhoclóra ar fáil do NÓS ar maidin, tá an-éileamh ag lucht úsáide an fhoclóra ar líne ar nathanna agus téarmaí a bhaineann leis an bpaindéim — an focal ‘pandemic’ féin ina measc!  

Bhí na focail ‘situation’ (cúrsaí, scéal, cás) agus ‘virus’ (víreas) i measc an 100 iontráil ba mhór cuardach idir 1 Márta agus 20 Bealtaine freisin.

Rinneadh cuardach go minic, freisin, ar fhocail nach bhfuil baint dhíreach acu le téarmaíocht na paindéime ach a bhféadfaí a bheith nach mór cinnte fúthu gur spreagadh na cuardaigh sin mar gheall ar an gcaoi a bhfuil rudaí in Éirinn faoi láthair.

I measc na bhfocal sin bhí ‘exercise’ (aclaíocht), ‘walk’ (siúil), ‘important’ (tábhachtach), ‘miss’ (braith uait), agus ‘support’ (tacú le).

Ar ndóigh, tháinig go leor téarmaíochta nua chun cinn ó thosaigh ráig an víris chorónaigh cúpla mí ó shin, agus cé go bhfuil na téarmaí agus nathanna nua sin sa chaint anois agus le léamh agus le cloisteáil ar na meáin, níor cuireadh leis an bhfoclóir ar líne go fóill iad.

Lorgaíodh ‘coronavirus’ (coróinvíreas) féin, chomh maith le leithéidí ‘socail distancing’ (scaradh sóisialta, ‘hand sanitiser’ (díghalrán lámh),  agus ‘self-isolation’ (féinleithlisiú) le dhá mhí anuas, agus cé nach bhfuil na focail sin le fáil ar an leagan digiteach den fhoclóir go fóillín, beidh siad ar fad sa leagan clóite a bheidh ar fáil níos déanaí i mbliana. Cuirfear leis an suíomh iad sa chéad nuashonrú eile atá beartaithe don fhómhar chomh maith. 

“Coinnímid súil ghéar ar na staitisticí úsáide seo mar cabhraíonn siad linn bearnaí ar an suíomh a líonadh agus cur le heispéireas na n-úsáideoirí dá réir. Dá mhéad toradh a fhaigheann an t-úsáideoir ar a chuid cuardach is mó muinín a bheidh aige as an suíomh agus i mó seans go bhfillfidh sé air. Fágann an foclóir ar líne gur féidir leasuithe agus breisithe a dhéanamh agus freagairt d’éileamh na n-úsáideoirí,” a dúirt Cormac Breathnach, Bainisteoir Tionscadail an Fhoclóra, le NÓS. 

Tá an leagan clóite den Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge, nó ‘Foclóir an Mhianánaigh’ mar atáthar ag tabhairt air, ag na clódóirí faoi láthair agus tá lucht an fhoclóra ag súil go mbeidh sé ar fáil roimh dheireadh an tsamhraidh. 

SCÉALTA EILE