Lucht foghlama na Gàidhlig na foghlaimeoirí ‘is díograisí’ ar Duolingo

Is iad lucht foghlama na Gáidhlig an grúpa foghlaimeoirí ‘is díograisí’ ar Duolingo de réir figiúirí atá foilsithe ag an gcomhlacht foghlama teangacha. Tá os cionn 40 teanga ar fáil d’fhoghlaimeoirí teanga ar an aip Duolingo – idir mhórtheangacha agus mhionteangacha an domhain.

Léirítear i bhfigiúirí Duolingo gurb iad lucht foghlama na Gàidhlig agus na Breatnaise an dream is mó a dhéanann ceachtanna ar an aip gach uile lá. Tá an t-eolas bunaithe ar líon na bhfoghlaimeoirí a raibh ‘rith’ nó ‘streak’ 14 lá nó níos mó acu ar an 14 Eanáir 2023. Ar bharr an liosta bhí lucht foghlama na Gàidhlig, sa dara háit bhí lucht foghlama na Breatnaise, bhí na foghlaimeoirí Giúdaise sa tríú háit, agus bhí dhá theanga Lochlannacha – an Ioruais agus an tSualainnis – sa cheathrú agus sa chúigiú háit faoi sceach.

Sa séú háit bhí na daoine atá ag foghlaim na hÚcráinise, teanga ar tháinig borradh mór faoi ar Duolingo le linn 2022. Thosaigh breis agus 1,300,000 duine ag foghlaim na hÚcráinise i gcaitheamh na bliana seo caite agus tá céatadán an-mhór acu sin fós á dhéanamh gach uile lá. 

Tá staitisticí a bhaineann leis na tíortha ina bhfuil na foghlaimeoirí teanga lonnaithe curtha ar fáil ag Duolingo freisin. Is iad muintir na Seapáine is díograisí ó thaobh na foghlama teanga de ar an aip agus 80% acu ag déanamh ceachtanna lá i ndiaidh lae. Is iad na ceithre thír eile ar bharr an liosta sin an tSeicia, an Fhionlainn, an Bhealarúis, agus an Ghearmáin. Is san Fhionlainn atá an líon is mó daoine atá ag foghlaim trí theanga nó níos mó ar Duolingo. 

Daoine atá os cionn an leathchéad is mó a dhéanann Duolingo gach lá. De réir na bhfigiúirí, tá rith 14 lá nó níos mó ag 79% den aoisghrúpa sin. Tá rith 14 lá ag  67% den aoisghrúpa 23-29 agus níl ach 55% d’fhoghlaimeoirí atá in aois scoile tar éis an rud céanna a bhaint amach. 

Tá na figiúirí agus staitisticí seo bunaithe ar shonraí a bhailigh Duolingo ó 500,000,000 foghlaimeoir teanga a úsáideann an aip ar fud an domhain. Ba é an treocht is mó in 2022, dar le Duolingo, an borradh mór faoi fhoghlaim na hÚcráinise. Ba i mí Mhárta ba mhó a thosaigh daoine ag foghlaim na teanga sin ach choinnigh go leor acu orthu ar feadh an chuid eile den bhliain. 

Ba sa tírín bheag s’againn féin ba mhó a tháinig fás ar líon na ndaoine atá i mbun an chúrsa Úcráinise ar Duolingo –  2,229%. Tháinig méadú 1,651% sa Ghearmáin, 1,615% sa Pholainn, 1,590% san Ísiltír, agus 1,513% sa tSeicia. 

SCÉALTA EILE