Mearbhall ar ‘The News Letter’ faoin nGàidhlig agus an Ghaeilge

Foilsíodh litir ar an nuachtán The News Letter ón údar Robin Bury le deireanas inar léirigh sé a thuairimí faoi chás na bProtastúnach sa Saorstát agus an caidreamh a bhí acu leis an nGaeilge.

Scríobh Bury leabhar dar teideal Buried Lives: The Protestants of Southern Ireland, inar phléigh sé an t-ábhar céanna de bheagán, agus thug sé achoimre ar an méid sin sa litir ar The News Letter

Mar a bheifí ag súil leis ó The News Letter, is tuairimí claonta in aghaidh na Gaeilge agus ráitis gan bhunús a bhí sa litir den chuid ba mhó. Tugtar rabhadh san alt do Phrotastúnaigh an Tuaiscirt faoi impleachtaí an Achta Gaeilge atá á éileamh don Tuaisceart.

Ní údar iontais é seo, ach bhain cainteoirí Gaeilge agus Gàidhlig ar na meáin shóisialta taitneamh as an íomhá a roghnaigh eagarthóirí The News Letter le cur eis an bpictiúr. Feictear clár dubh i seomra ranga sa bpictiúr, ach tá an focal ‘Gàidhlig’ seachas ‘Gaeilge’ agus an abairt “‘san à Béal Feirste atha mi”, i nglanGhàidhlig seachas i nglanGhaeilge, le feiceáil ar an gclár dubh. 

https://twitter.com/fion_argh/status/1197251303581396993

Ar ndóigh, is Protastúnaigh den chuid is mó iad na daoine a bhfuil an Ghàidhlig acu in Albain, agus bhí an teanga sin ag go leor de lucht na Plandála a tháinig go Cúige Uladh. 

SCÉALTA EILE