Milliún duine ag foghlaim na Gaeilge ar Duolingo

Tá thart ar mhilliún duine ag foghlaim na Gaeilge ar Duolingo. De réir eolas nua atá curtha ar fáil ag an aip foghlama teanga do NÓS, tá beagán le cois an mhilliúin duine ag úsáid an chúrsa Gaeilge atá ar fáil ar an aip go rialta. 

Maíodh cheana go raibh os cionn ceithre mhilliún duine ag foghlaim na Gaeilge ar Duolingo ach tá soiléiriú déanta ag Duolingo ar an bhfigiúir sin ó shin. Maíonn lucht na haipe gur fíor go bhfuil breis agus ceithre mhilliún duine cláraithe leis an gcúrsa Gaeilge a chuireann an aip foghlama teanga ar fáil ach nach bhfuil chuile dhuine acu sin ag úsáid an chúrsa sách rialta le maíomh gur ag foghlaim na Gaeilge dáiríre atá siad. 

Thug urlabhraí de chuid Duolingo le fios do NÓS tráthnóna gur cinneadh an bealach a thaispeántar líon na bhfoghlaimeoirí a athrú an tseachtain seo agus nach dtaispeántar anois ach líon na ndaoine a d’úsáid an cúrsa le bliain anuas.

“Rinneamar an t-athrú seo mar tugtar léargas anois ar úsáid reatha an chúrsa atá níos cruinne seachas buntáiste thar an ngnáthach a thabhairt do na cúrsaí teanga atá níos sine agus ar fáil níos faide agus a bhfuil níos mó foghlaimeoirí cláraithe leo,” a dúirt an t-urlabhraí. 

Fágann an t-athrú seo go bhfuil titim sách mór i gceist le figiúirí a bhaineann le cúrsaí áirithe, an Ghaeilge ina measc. Níl an titim chomh mór céanna i gcás teangacha eile, atá níos sláintiúla i gcoitinne.

Bhíodh an Ghaeilge i measc na ndeich dteanga is mó úsáid ar Duolingo, ach fágann an ceartú seo sna figiúirí go bhfuil sí ar an 13ú teanga ar an liosta anois, agus í taobh thiar de mhórtheangacha na hEorpa, an tSeapáinis, an Rúisis, an tSínis, an Chóiréis, an Tuircis, an tSualainnis agus an Ollainnis.

Cuireadh an cúrsa Gaeilge ar fáil ar Duolingo tuairim is ceithre bliana ó shin. Is sna Stáit Aontaithe atá formhór na bhfoghlaimeoirí seo lonnaithe, ach tá muintir an hÉireann, na Ríochta Aontaithe agus Cheanada i measc na ndreamanna is mó atá á úsáid le Gaeilge a fhoghlaim nó le barr feabhais a chur ar a scileanna teanga.

Dheimhnigh Duolingo do Tuairisc.ie anuraidh gurbh iad an Tuircis agus an Ghaeilge an dá theanga is lú a ndéanann lucht úsáide na haipe dul chun cinn leo. Thug urlabhraí de chuid Duolingo le fios gur 15% d’úsáideoirí na haipe a chríochnaíonn na cúrsaí teanga ach go bhfuil an Ghaeilge i measc na gcúrsaí is lú a chríochnaítear. 

“Cailleann formhór na n-ardán foghlama a n-úsáideoirí i ndiaidh an chéad lae, agus mar sin tá bród orainn go gcoinnímid líon réasúnta ard foghlaimeoirí. Feictear dúinn, freisin, go gcríochnaíonn go leor daoine cuid den chúrsa agus ansin titeann siad i ngrá leis an teanga agus bíonn fonn orthu taisteal chun tuilleadh staidéir a dhéanamh uirthi,” a dúradh.

Bhronn Apple gradam ‘Aip na Bliana’ ar Duolingo sa bhliain 2013 agus ba í an aip oideachasúil ba mhó a íoslódáladh ar Google Play in 2013 agus in 2014.

SCÉALTA EILE