Ná húsáideadh CnaG logainmneacha Béarla feasta – moladh ó Chonraitheoir sinsearach

Tá moladh déanta ag ball sinsearach de Chonradh na Gaeilge go n-éireodh an t-eagras teanga scun scan as logainmneacha Béarla a úsáid in ábhar poiblíochta na heagraíochta agus i gcomhfhreagras le heagraíochtaí eile. 

Beidh baill Chonradh na Gaeilge ag teacht le chéile inniu i nGaillimh d’Ard-Fheis na heagraíochta, mar a bpléifear 23 rún a bhaineann le treoir agus cur chuige na heagraíochta Gaeilge amárach. Ar na rúin atá ar chlár na bliana seo, tá ceann ó Stiúrthóir Forbartha an Chonartha, Aodhán Ó Deá, ina moltar deireadh a chur le húsáid na logainmneacha Béarla in ábhar an Chonartha. 

Éilítear sa rún ar Chonradh na Gaeilge “fíor-logainmneacha Gaeilge na gcontaetha agus bailte” a úsáid i ngach “comhfhreagras Béarla, preasráiteas, litir agus postáil ar na meáin shóisialta as seo amach”.

Deir Aodhán Ó Deá go bhfuil logainmneacha Gaelacha na hÉireann “álainn agus stairiúil” agus nár cheart don Chonradh na leaganacha Béarla a aithint níos mó. 

“Chonaic mé físeán faoi logainmneacha ar na meáin shóisialta i gcaitheamh na Nollag agus rith sé liom, nuair a smaoinítear air, gur gibris amach is amach atá i bhformhór na logainmneacha Béarla in Éirinn. Tá muid, mar phobal, ag rá go bhfuil muid Éireannach ach glacaimid go fóill leis na logainmneacha Béarla seo a brúdh orainn.

“Dá nglacfadh an Conradh ceannasaíocht ar an gceist, tá súil agam go spreagfadh sé grúpaí, eagraíochtaí agus daoine eile logainmneacha Béarla a fhágáil i leataobh,” a dúirt sé.

Dúirt Aodhán go dtuigeann sé go bhfuil a rún “beagáinín conspóideach” ach go bhfuil “go leor daoine” tar éis labhairt leis faoi agus go bhfuil dóchas aige go rithfear amárach é.

Má éiríonn go maith leis an rún agus an cur chuige nua seo ón gConradh, tá seans ann go mbeadh feachtas feasachta agus eolais faoi logainmneacha na hÉireann ag an gConradh sna blianta amach romhainn, a dúirt sé.

Tá stádas oifigiúil ag logainmneacha Béarla agus Gaeilge sa gcuid is mó den stát ó dheas faoi láthair, cé is moite de na ceantair Ghaeltachta, áit nach bhfuil aon stádas oifigiúil ag leaganacha Béarla ó bhí 2003 ann. Níl aon stádas oifigiúil ag logainmneacha Gaeilge sa stát ó thuaidh i láthair na huaire ach táthar ag súil le hathrú air sin nuair a thiocfaidh an reachtaíocht teanga atá geallta isteach.

Beidh an rún seo, agus rúin eile, á phlé ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge in Óstán Chuan na Gaillimhe maidin amárach. Caithfidh baill chláraithe an Chonartha a vóta ar an gceist agus glacfar leis an rún ar pholasaí oifigiúil na heagraíochta sa chás go rithfear é. 

SCÉALTA EILE