‘NÓS’ nua á chruthú

“Ná déan nós agus ná bris nós” a dúradh tráth ach anseo in oifigí NÓS is mian linn dúshlán na sean-ghnásanna a thabhairt ó am go chéile.

“Déan nós, bris nós, léigh nós” an mana atá againn agus is léir go bhfuil go leor agaibh amuigh ansin ar aon intinn linn.

12,153 duine a thug cuairt ar nos.ie sa chéad cheithre seachtaine ó seoladh é (7 Eanáir – 3 Feabhra), figiúr a thugann bunchloch dhearfach don suíomh úrnua agus ar tuar maith é don am atá le teacht.

Bunaíodh NÓS go deonach in 2008 chun iris chomhaimseartha spreagúil a chur ar fáil do phobal na Gaeilge, iris a bheadh inchurtha le foilseachán ardchaighdeáin ar bith eile in aon teanga ar domhan, agus tá áthas mór orainn go bhfuil nos.ie anois ag cuidiú le fíorú na físe sin.

Spléachadh ar phobal nos.ie

Mar a bheifeá ag súil leis, tá an mhórchuid de léitheoirí an tsuímh úir (72%) lonnaithe anseo in Éirinn, le 11% ar oileán na Breataine agus 7% i SAM.

Dar le Google Analytics gurb é Baile Átha Cliath lárionad daonra na nGael inniu mar go gcónaíonn 42% d’úsáideoirí nos.ie sa phríomhchathair.

Béal Feirste agus Gaillimh an dá áit eile leis an líon is mó Nósadóirí.

Léiríonn na figiúirí chomh maith gur pobal óg iad léitheoirí NÓS – tá 71% idir 18-44 bliain d’aois – agus go bhfuil sibh an-chleachta le teicneolaíocht reatha mar go mbíonn 54% agaibh ag aimsiú an tsuímh ar ghutháin nó ar tháibléid.

As na hailt a d’fhoilsigh muid go dtí seo ba é an ceann seo ar na 10 logainm Gaeilge is iontaí in Éirinn an t-alt ba mhó léamh agus bhí an-tóir chomh maith ar scéal an Seaview i nGaoth Dobhair agus feachtas dána Choiste na bhFocal Nua.

nos-dubhban

Tús maith…

Tugann líon na gcuairteanna ar ár mbaile nua idirlín, agus an t-aiseolas dearfach atá faighte againn, ardú meanman agus spreagadh dúinn mar fhoireann a chuireann seirbhís ar fáil dár bpobal féin.

Ach níl anseo ach an tús.

Is iris agus suíomh nideoige é NÓS ach tá sé cruthaithe againn go bhfuil na mílte Gael ann ar spéis leo léamh faoi chúrsaí cultúir, saoil, teic, taistil agus eile ina dteanga féin.

Ceann de na dúshláin atá romhainn ar fad ná an pobal gníomhach sin a neartú agus breis daoine a mhealladh i dtreo ár dteanga.

Dúinne, tá ról ar leith ag na meáin sa tionscnamh sin.

Neartaíonn meáin i dteanga mhionlaigh cultúr agus pobal na teanga.

Cinntíonn siad go mbíonn an teanga ábhartha don saol comhaimseartha.

Tugann siad guth dá cainteoirí agus beocht dá todhchaí.

Tá sé mar fhís ag foireann NÓS bheith i lár na hoibre tábhachtaí seo, agus ba bhreá linn go dtiocfadh sibh in éineacht linn ar an turas.

Mar sin bain úsáid rialta as nos.ie agus go deimhin as ár leagan cló.

Lean muid ar na meáin shóisialta. Déan leabharmharc dár suíomh ar do bhrabhsálaí gréasáin.

Labhair linn, labhair fúinn agus scaip an scéal i measc do chlann, do chairde agus do chomhghleacaithe.

Déan amhlaidh le Tuairisc.ie, TG4, RTÉ RnaG agus na Gael-stáisiúin eile.

Cuir na meáin Ghaeilge ag croílár do ghnáthaimh laethúil, mar is léiriú é beocht ár meán ar bheocht ár bpobail teanga féin.

Bí linn. Déan nós nua i do shaol.


Is féidir NÓS a leanúint ar Facebook agus Twitter, nó liostáil lenár nuashonruithe rphoist anseo.

Tá síntiúis don iris bhuach chlóite, a fhoilsítear go neamhspléach gach dara mí, le fáil anseo.

SCÉALTA EILE