Ollchruinniú Misneach chugainn!

Is i Ráth Chairn Glas na Mí a bheas Meitheal Misneach ar siúl ag deireadh na míosa seo chugainn.

Deireadh seachtaine lán díospóireachta, spraoi, ceoil, pleanála agus straitéise a bheas ann ó 23 go 25 Meán Fómhair.

Corradh is 50 bliain ó shin a bunaíodh Misneach an chéad lá ariamh agus ní beag an tionchar a d’imir an eagraíocht ar shaol na tíre san am úd.

Is iomaí duine de bhunadh na Gaelachta agus na hIarGhaeltachta araon a bhí páirteach ann agus an scríbhneoir iomráiteach Máirtín Ó Cadhain mar cheann feadhna orthu.

Grúpa radacach ar son na Gaeilge agus na Gaeltachta a bhí ann agus ní raibh siad riamh sásta dul ar chúl sceiche leis an scéal.

Dearcadh agus fealsúnacht ar leith atá ag Misneach an lae inniu fosta.

Bunaíodh Misneach don dara huair trí bliana ó shin nuair a rinneadh an grúpa a sheoladh go hoifigiúil i mBaile Átha Cliath.

Ba iad na trí mhórsprioc a chuir Misneach roimhe féin an iarraidh seo ná: feachtasaíocht, tógáil pobail agus oideachas pobail.

D’éirigh go measartha lena gcuid iarrachtaí go dtí seo agus tá a lorg fágtha acu ar cheantracha éagsúla ar fud na tíre seo.

Idir agóidí, chainteanna poiblí, irisleabhair, oícheanna sóisialta agus neart eile is léir go bhfuil Misneach ar ais ar an fhód.

meitheal-misneach

Is é atá i Meitheal Misneach ócáid mhór náisiúnta a bhfuiltear ag dréim le mórán daoine úra a mhealladh ann.

Beidh béim ann ar cheardlanna, ar obair ghrúpa agus ar chur chuige daonlathach agus rannpháirteach ar mhaithe le dúshraith a leagan do ghluaiseacht nua-aimseartha Misneach.

Chomh maith leis sin, beidh cúpla aoi-chainteoir ann i rith an deireadh seachtaine, ina measc siúd beidh Brian Ó Curnáin agus Aindrias Ó Cathasaigh.

San oíche beidh ceol agus craic ann i gcuideachta na cuideachta.

Tá feidhm le gluaiseacht úr dá macasmhail sa lá atá inniu ann in Éirinn.

Tá príomhghluaiseacht na Gaeilge faoi chomaoin ag an stát le deontais agus postanna, agus ceangal na gcúig gcaol orthu dá bharr.

Tá ár bpobal agus ár dteanga thíos le faillí agus neamart pholaiteoirí naimhdeacha, imirce as an tír agus córas eacnamaíochta atá ag déanamh scrios ar na croíphobail Ghaeltachta.

Tá Misneach go láidir den bharúil go gcaithfidh Gaeil na tíre seo teacht le chéile ar dhóigh eagraithe, ar mhaithe le muid féin a chosaint agus lenár bpobal agus teanga a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Tá todhchaí na bpobal labhartha sa Ghaeltacht agus an teanga féin idir dhá cheann na meá.

Seo é am na práinne agus, leoga, na cinniúna.

Tá sé fógraithe ag Comharchumann Ráth Chairn agus ag Misneach go mbeidh fearadh na fáilte roimh Ghaeil as gach aon chearn d’Éirinn teacht le chéile i Ráth Chairn i Meán Fómhair na bliana seo le bheith páirteach i Meitheal Misneach.

Fóram oscailte daonlathach a bheas ann agus ba mhaith leis an ghrúpa an “gnáthGhael” a bheith i láthair sa dóigh is go gcuirfear bonn maith faoin eagraíocht athsheolta agus, go dearfa, go bhfreagróidh Misneach do Ghaeil i ngach cearn.

Seo anois ár ndeis theacht le chéile agus stiúir mhaith a chur ar ár ngluaiseacht.

In ainneoin na mbagairtí ar ár dteanga agus ar ár bpobal creideann muid go bhfuil teacht aniar ionainn ach Misneach a bheith againn!

Gabh i dteagmháil linn ar leathanach Facebook Misneach nó ar cheann de na huimhreacha seo a leanas: +44 7835811868 (Seanán Mac Aoidh), +353 879800371 (Kerron Ó Luain).

SCÉALTA EILE