Polari — ‘an teanga aerach’ —curtha ar scéilín ón tSeanGhaeilge

Tá leagan Polairise, an teanga chumtha a labhraítí i measc an phobail aeraigh san am a caitheadh, curtha ar scéilín ón tSeanGhaeilge ag an saoi teanga Dennis King. 

Tá an scéilín céanna, faoi thriúr manach, ar fáil i go leor teangacha éagsúla ar shuíomh Dennis agus é mar aidhm aige an oiread leaganacha agus is féidir a chur ar fáil ann. Is iondúil go n-iarrann Dennis ar dhaoine a bhfuil saineolas acu ar theanga nó ar chanúint faoi leith leagan den scéilín a chur ar fáil don suíomh. 

https://twitter.com/KingDonncha1/status/1271852621309964295

Ba é Dennis féin a d’aistrigh an scéilín ón tSeanGhaeilge go Polairis do mhí an Bhróid cúpla bliain ó shin. Caintis, béarlagair, nó teanga chumtha atá sa bPolairis, agus cé nach bhfuiltear iomlán cinnte faoina bunús, faoi lár na 19ú hAoise bhí sí in úsáid go coitianta ag an bpobal aerach in áiteanna éagsúla in Éirinn agus sa mBreatain. 

Meascán de theangacha éagsúla — ar nós na hIodáilise, an Béarla, an Romainis — agus de chód-teangacha — ar nós backslang agus an bhéarlagair ríme — atá i bPolairis. Bhaineadh an pobal aerach, fir aeracha go háirithe, úsáid aisti mar chód nuair a bhíodh an homaighnéasacht in aghaidh an dlí. 

Tá cuid de fhrasaí, focail, agus téarmaí na Polairise ar fáil i mBéarla na hÉireann agus na Breataine sa lá atá inniu ann: leithéidí clobber (éadaí) agus naff (go dona), chomh maith le téarmaí a bhaineann go sonrach leis an bpobal LADT ar nós butch agus camp

Scéílín naoi líne atá sa scéilín SeanGhaeilge Tríar Manach, faoi thriúr manach a théann ar an díthreabh. Seo thíos an leagan Polari, agus leagan Gaeilge nua ina dhiaidh:

Trey godly homies scarpered the smoke. 

They minced into the nishta smoke to dish their kertervers to Gloria.

They did not cackle amongst themselves for a year. 

After a year una homie screeched to another, “We are fantabulosa”

And so another year passed. 

“Absolutely fantabulosa,” screeched the deweyth homie. 

They letted there another year.

“I swear by my frock,” screeched the treyth homie, nix cackle or I will troll off and you mollies can have the whole nishta smoke.”


Tríú manach a thug diúltú don saol.

Téann siad san fhásach le haithrí a dhéanamh ina gcuid peacaí roimh Dhia.

Bhí siad gan labhairt lena chéile go ceann bliana. 

Ansin dúirt fear acu le fear eile bliain amháin ina dhiaidh sin, 

“Táimid go maith,” ar seisean.

Mar sin go ceann bliana.

“Is maith go deimhin,” arsa an dara fear.

Bhí siad ann ina dhiaidh sin go ceann bliana. 

“Dar m’aibíd,” arsa an tríúfear, “mura ligfidh sibh ciúnas dom fágfaidh mé asaibh féin san fhásach sibh!”

SCÉALTA EILE