Ranganna Breatnaise saor in aisce do dhaoine idir 18-25 fógartha ag rialtas na Breataine Bige

Beidh daoine óga agus daoine atá ag obair in earnáil an oideachais in ann páirt a ghlacadh i ranganna Breatnaise saor in aisce ón lá seo amach mar gheall ar scéim nua atá tugtha isteach ag Rialtas na Breataine Bige. 

Tá súil ag an rialtas go mbeidh milliún cainteoir Breatnaise sa Bhreatain Bheag faoin mbliain 2050 agus tá na ranganna saor in aisce seo á dtairiscint mar chuid den phlean aicsin sin. Tá daoine atá idir 18 agus 25 bliana d’aois in ann clárú le hIonad Náisiúnta na Foghlama Breatnaise agus ní ghearrfar aon táille orthu. Tá na ranganna á dtairiscint freisin do mhúinteoirí, príomhoidí, agus cúntóirí ranga trí thairseach speisialta do lucht an oideachais sa Bhreatain Bheag. 

“Tá áthas orm go bhfuilimid ag cur leis na deiseanna atá ann ár dteanga a fhoghlaim agus á dhéanamh níos éasca do dhaoine an deis a thapú an Bhreatnais a fhoghlaim agus a úsáid ina ngnáthshaol. Is croíchuid dár n-aidhm milliún cainteoir Breatnaise a chruthú faoi 2050 é méadú a dhéanamh ar líon na n-oideachasóirí atá in ann múineadh trí Bhreatnais, agus ní fhéadfadh sé a bheith níos éasca dóibh anois cúrsaí Breatnaise a aimsiú saor in aisce,” a dúirt Jeremy Miles, Aire Oideachais agus Breatnaise na Breataine Bige. 

Dúirt sé go gcabhróidh na ranganna saor in aisce do dhaoine idir 18-25 bliana d’aois le hóige na tíre coinneáil orthu ag cur lena scileanna teanga i ndiaidh na scoile agus go gcruthóidh siad deiseanna do na daoine óga an teanga a úsáid ina saol oibre agus ina saol sóisialta araon. 

“Is le gach duine againn an Cymraeg, agus molaim d’oideachasóirí agus do dhaoine óga atá ag iarraidh an teanga a fhoghlaim den chéad uair nó atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a scileanna teanga an deis seo a thapú,” a dúirt sé. 

Tá scéimeanna eile ar siúl i scoileanna na tíre faoi láthair atá dírithe ag daoine atá idir 16 agus 18 bliana d’aois. Úsáidfear eolas agus fianaise a bhaileofar ón scéim seo do dhaoine idir 18-25 le togra dá leithéid a chur ar fáil do dhaoine atá níos óige ón mbliain seo chugainn amach. 

SCÉALTA EILE