Réalta rua na dteangacha…


Le roinnt laethanta anuas, tá físeáin de chuid an ilteangaí is ansa leis na Gaeil, Mathew Youlden, á scaipeadh thart arís eile ag irisí ar líne timpeall na cruinne.

Tháinig fear Mhanchain faoi aird an phobail den chéad uair ag tús na bliana seo caite nuair a foilsíodh físeán de agus é ag labhairt naoi gcinn de theangacha, le tús áite tugtha aige don Ghaeilge.

Tá níos mó ná cúig mhilliún buille faighte ag an fhíseán (thíos) ó shin agus is cinnte nach miste leis na Gaeil go bhfuil ardáin úra aimsithe ag laoch rua na dteangacha in athuair.

“As Gaeilge anois,” arsa Maitiú ag 00.15 san fhíseán.

“Is mise Matthew – Maitiú as Gaeilge – agus tá Gaeilge, Béarla, Spáinnis, Gearmáinis, Catalóinis, Portaingéilis, Fraincis, Iodálaídís agus Eabhrais agam.”

Leanann sé air ag caint faoi na teangacha uile, ag bogadh ó theanga go teanga gan stró.

Is iontach an éisteacht agus an radharc é.

Anois tá físeán eile (barr) le Maitiú á leathnú ar fud an idirlín, agus an babhta seo tá sé in éineacht lena leathchúpla Mícheál, fear rua eile a bhfuil léar mór teangacha aige.

Cuireann Maitiú tús lena chuid cainte i nGaeilge arís agus tagann Mícheál isteach ina dhiaidh.

Tá ábhar grinn ann, go háirithe an chéad líne: “Haigh a chairde, nó a leaids as Béarlachas.”

Is ar babbel.com – áis foghlamtha teanga – a rinneadh na físeáin seo a athbheochan agus iad mar thaca ag alt a dhíríonn ar leideanna a chuideoidh leat teanga a fhoghlaim.

D’fhéadfá a rá go luíonn ceann de na leideanna sin sa chur síos a dhéanann Maitiú air féin.

Deir sé gur ‘soctheangeolaí’ (sociolinguist) é, téarma a thagraíonn don staidéar a dhéantar ar ghnéithe cultúrtha agus sóisialta a bhaineann le teanga, agus mar is eol do chuid mhór againn bíonn an comhcheangal sin ag croílár foghlaim teangacha.

Coinnígí oraibh, a Mhaitiú agus a Mhíchíl, tá muid ag súil le tuilleadh a chloisteáil uaibh amach anseo!

SCÉALTA EILE