Scoil na Seolta ag déanamh réidh cur chun farraige i Meán Fómhair

D’fhógair Linda Ervine, gníomhaí teanga as oirthear Bhéal Feirste, suaitheantais úra Scoil na Seolta ar X/Twitter le déanaí. Caomhnaítear an bád agus an crann tógála a dearadh do Naíscoil na Seolta sna suaitheantais nua. Dearadh dhá leagan don scoil, ceann Gaeilge agus ceann i mBéarla, a chuireann le díospóireacht na comharthaíochta dátheangaí dar le Linda.

Tá Naíscoil na Seolta ar an fhód ó bhí 2021 ann, ag feidhmiú in dhá eaglais áitiúla in oirthear Bhéal Feirste. De thairbhe mhéadú na n-uimhreacha le blianta beaga anuas, aimsíodh suíomh úr i gceantar an Chaisleáin Riabhaigh/na Creagaí.

Scaipeadh bileog eolais ar an bhunscoil ar fud an cheantair áitiúil agus dar le Linda, fuarthas freagra iontach ó mhuintir na háite ag léiriú suim sa dul chun cinn.

Is dul chun cinn nach beag é seo a thagann i ndiaidh do Linda 12 bhliain de ghníomhaíochas pobail a dhéanamh le Turas. Soláthraíonn Turas ranganna Gaeilge ar Bhóthar Bhaile Nua na hArda san ionad Skainos. Thairis sin, tugtar deis d’fhoghlaimeoirí stair na Gaeilge agus stair Uladh a fhoghlaim ar bhealach idirghníomhach a chothaíonn dáimh sna foghlaimeoirí.

Rinne Linda trácht ar an chomharthaíocht dhátheangacha nuair a chuir sí na suaitheantais úra amach ar X/Twitter.

Ní gan constaicí a fuarthas an bhunscoil, áfach, óir tá maoiniú stáit ag teastáil ón scoil go fóill. Ag labhairt di ar an phróiseas, dúirt Linda:

“Níl an próiseas furasta ar dhóigh ar bith. Bíonn dúshláin mhóra ag an choiste agus sáinn de chineál éigin le réiteach gach seachtain. Ní bheidh aitheantas againn ón Údarás Oideachais ná ón Roinn Oideachais agus beidh orainn bunscoil phríobháideach neamhspleách a bhunú ar dtús agus foinsí eile maoinithe a aimsiú don chéad trí bliana.

“Go hádhúil, fuair muid maoiniú nach beag ó Chiste an Oileáin Chomhroinnte a bheireann deis dúinn leanstan ar aghaidh go ceann trí bliana in ainneoin na gcostas ollmhór.

“Clúdóidh an maoiniú seo costais na cóiríochta, ullmhúchán an tsuímh agus an cíos thar thréimhse trí bliana. Dar ndóigh tá foinsí eile againn. Beidh maoiniú againn ón Chiste Oideachas Imeasctha (IEF) le cuid den tuarastal múinteora agus tuarastal cúntóir ranga a chlúdach. Beidh orainn airgead breise a bhailiú fá choinne cuid mhór costas eile a bhaineann le trealamh agus costais reatha, áfach.”

In ainneoin na gonstaicí, tá an scoilphobal ag dúil leis an todhchaí agus dul chun cinn na scoile sna blianta amach romhainn. Rinne Linda trácht air seo:

“Tá muid uilig iontach dóchasach agus ar bís maidir le bunú na bunscoile úire ar shuíomh úr i mbliana, áit a mbeidh Naíscoil na Seolta lonnaithe fosta. Tá Scoil na Seolta le hoscailt i mí Mheán an Fhómhair. Gidh go bhfuil moll mór oibre le déanamh againn go fóill, tá na pleananna tógála anois le Comhairle Cathrach Bhéal Feirste agus beidh muid i dteagmháil le conraitheoirí gan mhoill.

“Tá sé ar intinn againn dar ndóigh forbairt iomlán a dhéanamh, an bhunscoil a mhéadú ar an tsuíomh úr nó ar shuíomh eile i ndiaidh dornán de bhlianta más féidir. Tá sé mar sprioc againn aitheantas ceart a bhaint amach leis an Roinn Oideachais sa dóigh is go mbeidh Scoil na Seolta maoinithe ag an rialtas mar atá gach scoil eile in earnáil na Gaelscolaíochta agus san earnáil imeasctha.”

Is é “Páistí sona ag foghlaim le chéile” mana na scoileanna agus an t-oideachas imeasctha i gcroílár a n-éitis.

SCÉALTA EILE