Seachtain na Coirnise

Seans nach bhfuil sí ar na teangacha Ceilteacha is láidre dá bhfuil ann ach níl aon easpa misnigh ar phobal labhartha na Coirnise.

Fógraíodh bás na teanga nuair a d’éag na cainteoirí dúchais deiridh, ar nós Dolly Pentreath, ag deireadh an 18ú céad ach rinneadh athbheochan ar Kernewek – a bhfuil dlúthcheangal aici leis an Bhriotáinis agus leis an Bhreatnais – ag tús an 20ú céad.

De réir taighde a rinneadh sa bhliain 2008 tá thart ar 2,000 duine a labhraíonn an teanga go líofa agus i nDaonáireamh 2011 d’fhreagair 557 gurb í an Choirnis a bpríomhtheanga.

Inniu tá an teanga á cur chun cinn ag gníomhaithe díograiseacha ar fud Chorn na Breataine agus an tseachtain seo tá iarrachtaí breise ar siúl chun daoine a mhealladh i dtreo na Coirnise mar chuid de ‘Speak Cornish Week’.

Cuireadh tús le himeachtaí Dé Sathairn nuair a crochadh comharthaí Coirnise ar bhealach ‘guerrilla’ i gceantar Hellys (Helston) agus tá clár lán curtha le chéile a chlúdaíonn taispeántais scannán, grúpaí comhrá, drámaí, cainteanna agus seisiúin cheoil a leanfaidh ar aghaidh go 13 Iúil.

I measc na n-ionad a bheas in úsáid tá an t-aon teach tábhairne i gCorn na Breataine inar féidir leat deoch a iarraidh i gCoirnis, an Star Inn i bPorthkellys (Porkellis), agus tá imeachtaí ar bun fiú in áiteanna taobh amuigh den tír mar Y Mochyn Du (An Mhuc Dhubh), pub clúiteach Breatnaise i gCaerdydd, chun dlúthpháirtíocht a léiriú le Coirniseoirí.

Maga, an t-eagras a spreagann úsáid na Coirnise, atá ag eagrú na Seachtaine agus tá an clár iomlán le feiceáil anseo.

SCÉALTA EILE