‘Seo í an Ghaeltacht’ – feachtas nua físeán leis an nGaeltacht léiriú

Cuirfear tús oifigiúil amárach le feachtas nua ina n-iarrfar ar ghnáthmhuintir na Gaeltachta léargas a thabhairt ar a bpobal agus ar a gceantar féin ar na meáin shóisialta. Tá lucht na pleanála teanga ar fud na Gaeltachta ag iarraidh ar mhuintir na Gaeltachta, agus daoine a thug cuairt uirthi, pictiúir agus físeáin a roinnt ar na meáin shóisialta faoin haischlib #SeoÍAnGhaeltacht

Is cuma “istigh nó taobh amuigh, nua nó sean, mar chuid [den] saol laethúil nó mar chuimhne cinn ó am a [caitheadh] sa Ghaeltacht”, táthar ag lorg ábhar a chuirfidh féiniúlacht agus sainiúlacht na Gaeltachta in iúl. 

/“Is éard atá ar siúl againn ná roinnt físeáin ghearr a fhoilsiú ar na meáin shóisialta de mhuintir na Gaeltachta/Ghaeilgeoirí ag tabhairt cur síos gearr ar céard is brí leis an nGaeltacht dóibh. Úsáid an haischlib #seoíanGhaeltacht agus tú ag cur d’fhíseán ar na meáin shóisialta, is cuma cén t-ardán atá in úsáid agat,” a dúirt Katie Ní Loingsigh, atá ina hoifigeach pleanála teanga i gceantar Chois Fharraige i nGaeltacht na Gaillimhe. 

https://www.instagram.com/p/B_nYiA4pDD5/

Tá an feachtas á fhorbairt mar chuid de phróiseas pleanála teanga atá dírithe ar an nGaeilge a chothú, a láidriú agus a chur chun cinn ar fud na gceantar Gaeltachta.

Tá roinnt GIFeanna a d’fhorbair scríbhneoir de chuid NÓS, Póilín Nic Géidigh, go sonrach don fheachtas ar fáil ar na meáin shóisialta anois tríd an suíomh giphy.com agus táthar ag súil go gcuirfidh na GIFeanna sin leis na físeáin agus pictiúir a roinnfear le linn an fheachtais. 

Tá cúpla treoir curtha le chéile ag lucht an fheachtais do dhaoine ar mhaith leo páirt a ghlacadh ann: 

1. Déan taifead ar fhíseán 6 – 10 soicind a chuireann síos ar céard a chiallaíonn an Ghaeltacht duitse.

2. Taifead d’fhíseán i bhfoirm portráide. Oibríonn an fhoirm seo níos fearr nuair atáthar ag taifead físeáin le cur ar ardáin ar nós Facebook, Instagram nó TikTok

3. Ná húsáid an splanc más féidir. Déanann an fón an pictiúr níos gile/níos dorcha de réir mar a theastaíonn sé seachas nuair atá an áit fíorgheal (ag breathnú díreach ar an ngrian) nó fíordhorcha (san oíche).

4. Bog an ceamara chomh gar den rud atá tú ag iarraidh a thaifeadadh. Ná zúmáil isteach air mar nach mbeidh an físeán chomh soiléir sin má úsáideann tú an zúm. 

5. Úsáid an haischlib #seoíanGhaeltacht agus tú ag cur d’fhíseán ar na meáin shóisialta is cuma cén t-ardán atá in úsáid agat. Tiocfaidh mé ar ais chugat le am ar leith chun do fhíseán a uaslódáil.

6. Cloígh le ‘riail an dá chiliméadar’ atá leagtha síos ag an rialtas.

7. Bain sult as!

SCÉALTA EILE