Slán leis an Bhéarla…

Tá Gána lena chúl a thabhairt leis an Bhéarla mar phríomh-mhodh teagaisc ina chóras náisiúnta oideachais agus teangacha dúchais na tíre a chur i réim ina áit.

D’fhógair an tAire Oideachais, an tOllamh Jane Naana Opoku-Agyemang, i mí Dheireadh Fómhair go raibh sé i gceist ag an rialtas bunathrú teanga a dhéanamh i gcóras scolaíochta Ghána agus anois tá pleananna á gcur le chéile chun an beart a chur i gcrích.

Dar léi go gcruthaítear deacrachtaí sa seomra ranga nuair a mhúintear páistí i dteanga choilíneach nach mbíonn acu sa bhaile agus go rachadh sé chun tairbhe dóibh oideachas a fháil ina dteangacha féin.

Ní amháin go mbeidh buntáistí foghlama ag an athrú teanga ach deir Opoku-Agyemang go mbeidh toradh dearfach teiripeach ann chomh maith.

Tá líon mór teangacha dúchais i nGána, arb í Akan an ceann is mó le 11 milliún cainteoir, ach is é an Béarla atá in úsáid ag gach leibhéal scoile sa tír ó baineadh neamhspleáchas ón Bhreatain amach in 1957.

Cé nach bhfuil an cur chuige deiridh foilsithe go fóill, meastar go mbeidh teangacha éasgúla in úsáid in áiteanna éagsúla sa chóras nua oideachais.

Tá Gána ag leanúint shampla na Tansáine a chuir Svahaílis chun tosaigh ar an Bhéarla ina córas scoile féin anuraidh, rud a d’fhág gurbh í an chéad tír san Afraic fho-Shahárach chun teanga Afracach a úsáid mar phríomh-mhodh teagaisc ina córas oideachais iomlán.

Tamall ina dhiaidh sin d’fhógair an Ghaimbia go mbeadh siad ag déanamh amhlaidh chomh maith.

SCÉALTA EILE