Slán leis an ‘Chinglish’?


Is fada clú – nó míchlú is cirte a rá – ar an tSín as na drochaistriúcháin Bhéarla a bhíonn le feiceáil ar chomharthaí éagsúla ó cheann ceann na tíre.

‘Chinglish’ a thugtar ar an mheascán greannmhar teangacha seo go minic ach seans nach mairfidh sé i bhfad eile, má éiríonn le beart nua de chuid rialtas na Síne.

Tiocfaidh caighdeán úr i bhfeidhm sa stát i mí na Nollag a leagfaidh síos treoirlínte maidir leis na bealaí is cuí agus is fearr Mandairínis, Cantainis srl. a aistriú go Béarla.

Is iarracht í seo leithéidí ‘Racist Park’, ‘Explosive Dog’ agus ‘Civilization go to the toilet thanks to everyone’ a sheachaint.

Clúdóidh an caighdeán nua 13 réimse saoil – ón chóras iompair agus cúrsaí siamsaíochta go fógraí turasóireachta agus sláinte – agus ar an iomlán cuirfear aistriúchán caighdeánaithe ar fáil de 3,500 frása agus téarma coitianta.

Tuairiscíonn an People’s Daily go bhfuil an beartas nua á thabhairt isteach mar go meastar gur bac é an ‘Chinglish’ ar dhul chun cinn sóisialta na Síne agus go bhfuil sé ag cur isteach ar iarrachtaí chun sochaí ilteangach a chothú.

Ní hamháin go soláthrófar frásaí oifigiúla aontaithe ach cuirfear cosc chomh maith ar aon drochaistriúchán a thagann salach ar na rialacha nó a smálaíonn íomhá na Síne nó tíortha eile.

Beidh oraibh brostú mar sin má tá sibh ag iarraidh aon cheann de na comharthaí greannmhara seo thuas a fheiceáil ina steillbheatha!

SCÉALTA EILE