Slua-mhaoiniú ar son seirbhísí óige Gaeilge


Tá feachtas nua slua-chistithe tosaithe ar líne chun cuidiú leis na cumainn óige Ghaeilge i mBéal Feirste ar cuireadh deireadh lena maoiniú an tseachtain seo.

D’fhógair an tÚdarás Oideachais ó thuaidh Dé Luain nach mbeidh siad ag leanúint leis an mhaoiniú a bhí á fháil ag ceithre chumann óige Ghaeilge sa chathair, rud a chiallaíonn go bhfuil 420 páiste anois gan seirbhísí óige agus ceathrar oibrithe gan phost.

Bhailigh breis agus 500 duine le chéile ag cruinniú poiblí i gColáiste Feirste san oíche aréir chun na ciorruithe tromchúiseacha seo a phlé agus cinneadh go n-eagrófar agóid taobh amuigh d’Oifigí an Údaráis Oideachais, ar Shráid an Acadaimh i mBéal Feirste, ag 3.30in amárach (Déardaoin).

“Is fianaise é an t-ollslua a bhí ag an chruinniú nach nglacfaidh an pobal leis an leatrom gníomhach atá á dhéanamh ag an Údarás Oideachais ar phobal na Gaeilge,” arsa Feargal Mac Ionnrachtaigh, Stiúrthóir Ghlór na Móna, ceann de na grúpaí atá thíos leis an chinneadh.

“Éilíonn muid go dtabharfar an maoiniú ar ais ar bhonn láithreach agus go mbeidh páirt ag an Údarás i bplé dearfach faoi dháileadh acmhainní cothroma atá bunaithe ar éileamh reatha agus a chinntíonn go gcomhlíonann An Roinn Oideachais a dualgas dleathach le Gaeloideachas a spreagadh agus a chothú mar atá léirithe i gComhaontú Aoine an Chéasta.”

Idir an dá linn, agus ag eascairt ón phlé oscailte ag an chruinniú, cuireadh tús inné le feachtas slua-mhaoinithe a rachaidh i dtreo na seirbhísí óige atá buailte.

Cheana féin tá breis agus £3,000 den sprioc iomlán de £15,000 bailithe agus tá leathanach an fheachtais roinnte beagnach 500 uair ar Facebook.

Is féidir tacú leis anseo agus tá breis eolais faoin léirsiú, lena bhfuil An Dream Dearg ag tacú, le fáil ar Facebook thíos.

SCÉALTA EILE