Stailc ocrais ar son na Briotáinise


Cuirfidh gníomhaí teanga as an Bhriotáin tús le stailc ocrais ar son na Briotáinise amárach, 10 Aibreán, chun aird a dhíriú ar chás práinneach na teanga.

De thairbhe easpa cumarsáide agus cur i bhfeidhm pholasaí teanga atá an stailc ocrais á reáchtáil ag Yannig Baron (thíos), bunaitheoir Chumann na Scoileanna Briotáinise (Diwan).

I ráiteas a fógraíodh ar shuíomh na heagraíochta feasachta teanga Breizh Impact, dúradh gur chinn Baron an stailc ocrais a reáchtáil mar gheall ar chruachás na Briotáinise agus “na céimeanna lochtacha” atá á dtógáil ag an údarás réigiúnach i leith na teanga.

yannig

Tar éis cruinnithe idir baill Chomhairle Réigiúnach na Briotáine agus baill Breizh Impact ar an 14 Márta seo caite, léiríodh “easpa tuisceana” ó thaobh na riachtanas a bhaineann le polasaí teanga agus cultúir don Bhriotáin, dar leis an eagraíocht feasachta teanga.

Tá ráite ag Breizh Impact nach féidir fanacht na míonna nó fiú na seachtainí chun plé a dhéanamh ar an chruachás atá anois sa Bhriotáin.

Bhíodh an Bhriotáinis ar na teangacha Ceilteacha is mó ag tús an 20ú aois ach tá sí imithe i laig go mór ó shin, go háirithe socair polasaithe leatromacha an Stáit sa Fhrainc thar na blianta.

Cuireann UNESCO síos ar an Bhriotáinis mar theanga atá ‘i mbaol go leithleach’.

“Is gnáthrud é do cultúr a chaomhnú. Is ceart daonna é. Tá an ceart doshannta sin ag muintir na Briotáine,” a deir Breizh Impact.

Le míonna anuas, tá líon mór ionadaithe pobail ag impí ar an rialtas réigiúnach polasaí nua teanga agus cultúrtha a chur i bhfeidhm ach níl aon dul chun cinn déanta.

“Tá mífhoighne ag teacht orainn agus iarrann muid ar an rialtas réigiúnach clár uaillmhianach a chur faoina mbráid láithreach, a dhíríonn ar thionscail chultúrtha agus teanga don Bhriotáin.

“Agus cumarsáid fhiúntach ar an cheist in easnamh, tá Baron ag dul ar stailc ocrais ag an leacht cuimhneacháin in Santez-Anna-Wened (Sainte Anne d’Auray) amárach.”

Ní fios cá fhad a mhairfidh gníomh Baron ach tá súil aige go ndíreoidh sé aird ar cheist a theanga agus a chultúir.

SCÉALTA EILE