Tá Misneachd acu in Albain!

Agus deireadh seachtaine mór pleanála beartaithe ag an bhrúghrúpa teanga Misneach anseo in Éirinn, tá gníomhaithe Gàidhlig anois i mbun gluaiseachta ar an taobh eile de Shruth na Maoile chomh maith.

Ní ba luaithe i mbliana bunaíodh an t-eagras náisiúnta Misneachd i nGlaschú agus é de sprioc acu Gaeilge na hAlban a chur chun cinn mar a dhéanann a ngrúpa comhainmneach anseo.

Gaeil óga den chuid is mó atá i mbun an eagrais agus tá tús curtha acu cheana féin le feachtais éagsúla chun úsáid na Gàidhlig a normalú sa tsochaí, ar nós “A’ Chiad Fhacal is Am Facal Mu Dheireadh” atá ag iarraidh daoine a spreagadh chun an teanga a úsáid ina ngnáth-chomhráite laethúla.

Duine acu sin atá gníomhach sa ghrúpa ná an Gael Éireannach, Alison Ní Dhorchaidhe, atá ag cur fúithi in Albain le tamall de bhlianta anois.

“Thug muid faoi deara go mbíonn an-chuid Gael in Albain ag caint i mBéarla le chéile, fiú ag ócáidí Ghàidhlig,” a mhíníonn Alison.

“Mar sin tá muid chun iarracht a dhéanamh freastal ar imeachtaí Gàidhlig agus an teanga a labhairt go soiléir agus go bródúil, le ‘misneachd’ a thabhairt do na Gaeil.

misneachd

“Tá pleananna againn na hacmhainní ar fad atá againn a úsáid chun ár dteachtaireacht dhearfach a chur chun cinn, trí bhloganna, podchraoltaí, ailt in irisí agus nuachtáin mar Bella Caledonia agus The National, agus ag an imeacht seachtainiúil An Gealbhan.”

Dúirt Màrtainn Mac a’ Bhaillidh, duine de phríomheagraithe Misneachd, nach bhfuil an grúpa ach ag an fhíor-thús, ag bailiú le chéile ag ócáidí i nGlaschú agus i nDún Éideann agus ag iarraidh an cheist a bhrú ar na meáin shóisialta, ach go mbeidh siad ag cur leis an obair sna míonna amach romhainn.

“Ba mhian le cuid againn bheith i láthair ag oll-chruinniú Misneach i Ráth Chairn chomh maith,” ar seisean.

“Is cinnte gurbh fhiú go mór nasc a chruthú leo sin atá lán misnigh in Éirinn.”

Ní féidir ach aontú go láidir leis sin… ní neart go cur le chéile!


Is féidir Misneachd a leanúint ar Twitter @MisneachdAlba agus ar Facebook.

SCÉALTA EILE