‘Tascfhórsa’ bunaithe ag pobal Béarla Québec le cur in aghaidh reachtaíocht nua teanga

Tá ‘tascfhórsa’ curtha le chéile ag dlíodóir bunreachta i gCeanada, Colin Standish, le cur in aghaidh billí atá á gcur trí pharlaimintí Cheanada agus Québec trína dtabharfaí tús áite don Fhraincis i bhformhór na mbardas sa chúige. 

Tá 25 duine ar an tascfhórsa, ina measc Gerry Cutting, uachtarán an Townshippers Association; Brent Tyle, dlíodóir as Montréal; Marcus Tabachnick, iar-stiúrthóir an Québec English Schools Boards Association; Brian Rock, iar-uachtarán an Québec Federation of Home and School Associations; agus Keith Henderson, iar-uachtarán an Equality Party i gCeanada. 

Dúirt Colin Standish leis an nuachtán The Suburban go bhfuil “athstruchtúrú ó bhonn” ar bhunreacht Cheanada atá ar bun ag lucht rialtais i gCathair Québec agus in Ottawa agus go mbainfear “saoirse agus bunchearta an duine” de lucht labhartha an Bhéarla sa chúige dá rithfí an reachtaíocht nua.

Tá os cionn 200 leasú ar reachtaíocht teanga Québec i ‘mBille 96’ agus is tríd an mbille seo a mbainfí an stádas dátheangach de 50 bardas in Québec – rud a d’fhágfadh nach mbeadh stádas oifigiúil ag an mBéarla ach in 39 den 89 bardas sa chúige. Chuirfí srianta i bhfeidhm freisin ar líon na ndaoine a bheadh in ann a bheith ag plé leis an stát ina rogha teanga, agus ar líon na spásanna do scoláirí i gcoláistí lán-Bhéarla sa chúige. 

Deir Colin Standish gur bhunaigh sé an tascfhórsa nuair a “chonacthas do phobal an Bhéarla go raibh páirtithe móra polaitíochta [Cheanada] dá bhfágáil ar an trá fholamh” i rialtas an chúige agus i rialtas na cónaidhme. Dúirt sé go bhfuil bundúchasaigh Cheanada, muintir na tuaithe, seandaoine agus daoine ó mhionlaigh páirteach sa ghrúpa a chuirfidh in aghaidh na reachtaíochta nua. 

Tabharfar isteach le ‘Bille C-32’ an “dátheangachas neamhshiméadrach” i gCeanada trí chéile. Beidh cúige Québec ina chúige aonteangach Fraincise agus an chuid eile den tír ina tír dhátheangach. 

SCÉALTA EILE