The King’s Head an gnólacht ‘is Gaelaí’ i nGaillimh

Is é an teach tábhairne The King’s Head ar an tSráid Ard i lár chathair na Gaillimhe buaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020.

Bronnann an eagraíocht Gaillimh le Gaeilge Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ar an ngnólacht a dhéanann an iarracht is fearr an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair na dTreabh.

D’fhógair Leas-Mhéara na cathrach, Colette Connolly, buaiteoirí na rannóg uile ar an gclár Galway Talks ar Galway Bay FM ar maidin.

Bhuaigh The King’s Head sa rannóg ‘Turasóireacht agus Fáilteachas’ agus ba ar an teach tábhairne a bronnadh Príomh-Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh freisin.

Bhuaigh an eagraíocht Bród na Gaillimhe, eagraíocht a dhéanann obair ar son phobal LADT na cathrach, an gradam sa rannóg ‘Comhlachtaí Eile’ as a n-iarrachtáí féile dhátheangach a dhéanamh de Pride sa gcathair.

Thug lucht Ionad Siopadóireachta na Coiribe an chraobh leo sa rannóg ‘Miondíol’, agus ba iad muintir Big O Taxis a bhuaigh an gradam sa rannóg ‘Seirbhísí’.

Ba iad Freda Nic Giolla Chatháin, Fiona Ní Fhlaithearta agus Rónán Ó hÓgartaigh moltóirí na bliana seo.

“Bhaineamar go léir an-sult as na cruinnithe fíorúla leis na gnólachtaí. Chuaigh a ndúthracht agus a n-iarrachtaí i bhfeidhm go mór orainn. Tá cur chuige faoi leith ag gach uile cheann acu, agus iad go léir ag obair go dian chun an Ghaeilge a chur chun cinn ina gcuid gnó, agus iad an-bhródúil as bheith a déanamh a gcuidse chun aird a tharraingt ar stádas oifigiúil dátheangach na Gaillimhe,” a dúirt Rónán Ó hÓgartaigh inniu.

Thug sé suntas do líon na gcomhlachtaí a chuir isteach ar an ngradam i mbliana, 27 eagraíocht ar fad, agus don “chaighdeán fíor-ard atá ag baint leis an obair atá ar bun acu.”

Is ar eagraíocht a chuir isteach ar an gcomórtas den chéad uair a bhronntar ‘Bronnadh Speisialta na Moltóirí’ agus ba í an Reachtaire Lynda Peilow a ghlac leis an duais sin thar ceann Eaglais Choláisteach San Nioclás i mbliana.

Bronnadh scoláireacht dhá bhliain don Dioplóma sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar Jake Morgan ón gcomhlacht léiriúcháin Morgan Creative mar gheall ar an “iarracht speisialta” a dhéanann a chomhlacht an Ghaeilge a chur chun cinn agus a úsáid lena gcuid custaiméirí.

Fuair buaiteoirí chatagóirí éagsúla an Ghradaim pacáiste gnó ar fiú €2,000 é ó urraitheoir na catagóire chomh maith le macasamhail de Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, urraithe ag Údarás na Gaeltachta. Gheobhaidh The Kings Head pacáiste fógraíochta ar fiú €2,000 é ó phríomhurraitheoir an Ghradaim, an Galway Advertiser.  

Gheobhaidh siad pacáiste poiblíochta freisin le TG4 agus ballraíocht bliana le Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus le Gaillimh le Gaeilge.

SCÉALTA EILE