Tob-agóid MISNEACH ag oifigí Roinn na Gaeltachta faoi fhigiúirí daonáirimh


D’eagraigh an grúpa radacach teanga MISNEACH agóid thobann tráthnóna inniu ag oifigí na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i mBaile Átha Cliath.

Dúirt urlabhraí ón eagras go raibh siad “ag glacadh seibhe” ar na hoifigí chun aird a tharraingt ar an titim thubaisteach i líon na gcainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht le cúig bliana anuas.

Mar a fheictear san fhíseán thíos, chuaigh baill de chuid an ghrúpa isteach sna hoifigí agus d’fhan siad ann ar feadh uaire go dtí gur cuireadh amach iad.

Is é an ball, Seanán Mac Aoidh, a fheictear anseo ag plé chúis na hagóide le hionadaí ón Roinn.

Deir MISNEACH gur reáchtáil siad an agóid chun “athrú ollmhór a éileamh i gcur chuige an Stáit i leith na Gaeilge”.

An tseachtain seo caite léirigh figiúirí ó dhaonáireamh 2016 gur tháinig laghdú 11% ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge taobh amuigh den chóras oideachais sa Ghaeltacht.

“Tá toradh neamhshuim lucht na cumhachta i gcinniúint na nGael cruthaithe go críochnúil sna figiúirí is déanaí ón bPríomhoifig Staidrimh,” arsa urlabhraí MISNEACH.

“Seo toradh blianta fada déine a chuir leas lucht an rachmais thar riachtanais na cosmhuintire, agus a rinne scrios ar phobail ar fad na tíre, go háirithe sa Ghaeltacht, áit a bhfuil pobail iomlána bánaithe ag an dífhostaíocht, ag an imirce agus ag an bhfaillí ó 2008 ar aghaidh.”

Dar leis an ghrúpa gur chóir náire bheith ar Rialtas na hÉireann agus ar Roinn na Gaeltachta as an bhfaillí mhillteanach atá déanta acu ar an nGaeltacht le blianta fada.

“Léiríodh i dtuairiscí cuimsitheacha le blianta beaga go raibh géarchéim theangeolaíoch sa Ghaeltacht agus go raibh gá le hathrú polasaí agus infheistíocht mhór leis na pobail seo a chaomhnú.

“Ina ainneoin seo, ó tháinig Acht na Gaeltachta 2012 isteach, tá an Stát ag rá le pobail Ghaeltachta gur gá dóibh pleananna teanga a scríobh, ach níl siad sásta na hacmhainní cuí a chur ar fáil don phróiseas seo.”

Tá MISNEACH ag éileamh go gcuirfear na hacmhainní suntasacha cuí ar fáil anois agus go ndéanfar gníomh éifeachtach láithreach le todhchaí na Gaeltachta a chinntiú.

“Creideann MISNEACH muna dtroideann na Gaeil agus a gcuid comhghuallaithe ar ais go láidir ag an am cinniúnach seo, go mbeidh sé ródheireanach agus an teanga ag dul in éag sna croíphobail,” arsa an t-urlabhraí.

“Iarrann muid ar ghrúpaí Gaeilge agus grúpaí pobail uile na tíre seo aontú le chéile le seasamh láidir a ghlacadh ar son na Gaeltachta agus na Gaeilge.

“Ag breathnú dúinn ar an Dream Dearg ó thuaidh, tá muid go láidir den tuairim gur chóir a leithéid chéanna a bhunú ó dheas.”

Tagann agóid an lae inniu 6 lá i ndiaidh gur eagraíodh léirsiú agus imshuí in oifigí an Údaráis Oideachais i mBéal Feirste chun cur i gcoinne na gciorruithe a rinneadh le déanaí ar mhaoiniú chumainn óige Ghaeilge ó thuaidh.

Ghlac cúpla céad Gael páirt sa léirsiú sin agus ag tús na seachtaine seo thug Príomhfheidhmeannach an Údaráis, Gavin Boyd, le fios go raibh a maoiniú le tabhairt ar ais anois do na cumainn.

SCÉALTA EILE