‘Tripadvisor na teanga’

Tá aip nua seolta sa Chatalóin a chuireann ar chumas daoine caighdeán na seirbhísí Catalóinise a fhaigheann siad ó ghnólachtaí na tíre a mheas.

Feidhmíonn ‘CatalApp’ ar nós Tripadvisor sa mhéid is gur féidir scór a thabhairt do shiopaí, bialanna, beáir, óstáin agus eile, ach is é an difear ná gur ag meas a seirbhísí teanga atá tú thar aon ghné eile den ghnó.

Is féidir marc a thabhairt do níos mó ná 1.5 milliún gnólacht de réir na seirbhísí labhartha, scríofa agus idirlín a chuireann siad ar fáil sa Chatalóinis agus ansin cuirfidh an aip in ord iad bunaithe ar a ‘bhfreagracht theangeolaíoch’.

“Má tá tú dubh dóite de bheith ag dul isteach i siopaí, bialanna nó comhlachtaí eile agus gan seirbhís cheart Chatalóinise a fháil, is é CatalApp an uirlis duit,” a deir urlabhraí ón eagras teanga Plataforma per la Llengua, atá taobh thiar den aip.

Cé go bhfuil Catalóinis ag breis agus 9 milliún duine, is cainteoirí dúchais iad 4 mhilliún acu seo agus tá méadú leanúnach ag teacht ar úsáid na Spáinnise mar phríomhtheanga sa Chatalóin.

De réir an taighde is déanaí níl comharthaíocht Chatalóinise ach ag 56% de shiopaí i mBarcelona agus Tarragona, in ainneoin gur riachtanas dlíthiúil é, agus níl freastalaithe a bhfuil labhairt na Catalóinise acu le fáil ach in 40% de shiopaí agus de bhialanna.

Taobh amuigh den phríomhchathair, i mbailte ar nós Girona agus Lleida, ardaíonn na figiúirí seo go 80%.

Tá sé de sprioc ag Plataforma per la Llengua go mbeadh daoine in ann a saol ar fad a chaitheamh trí mheán na Catalóinise agus súil acu go gcabhróidh CatalApp leis an chuspóir sin.

Dar leo go spreagfaidh an aip úsáid na Catalóinise trí aitheantas agus ardú próifíle a thabhairt do na gnólachtaí sin a leanann dea-chleachtas teanga, agus fosta go gcuirfidh sé brú ar na gnólachtaí sin nach bhfuil ag cur seirbhísí Catalóinise ar fáil feabhsú dá réir.

“Cuirfidh an aip seo in iúl do shiopaí gur fiú dóibh freastal ar a gcuid custaiméirí i gCatalóinis,” arsa Neus Mestres, stiúrthóir an Plataforma.

“Má iarrann an margadh é, má éilíonn saoránaigh seirbhísí sa Chatalóinis, athróidh na gnólachtaí dá bharr.”

Anseo in Éirinn bhí caint ann tamall ó shin faoi leabhrán a fhoilsiú a dhéanfadh cur síos ar leibhéal na seirbhísí Gaeilge a bhí á chur ar fáil ag gnólachtaí sa Ghaeltacht, cé nár tháinig an togra chun blátha sa deireadh.

Faoi láthair is é Eolaire Gnó PEIG.ie, bunachar sonraí de sheirbhísí Gaeilge na tíre, an áis is cóngaraí do CatalApp atá ar fáil do phobal na Gaeilge.


Tá CatalApp le fáil ar ghléasanna Apple agus Android. Tuilleadh eolais anseo.

SCÉALTA EILE