Veni, vidi, didici – cúrsa Laidine ar fáil ar Duolingo

Tá Duolingo ar cheann de na haipeanna foghlama teanga is mó rath ar domhan agus bítear de shíor ag cur le líon na dteangacha is féidir a fhoghlaim air. Níos luaithe i mbliana d’éirigh le feachtas a chuir Gaeil na hAlban ar bun a dteanga féin a chur ar Duolingo agus an tseachtain seo d’éirigh le feachtas eile teanga nua a chur leis — an Laidin. 

Cé gur teanga mharbh í an Laidin ní teanga dhíofa í, agus tá pobal cainteoirí aici ar fud an domhain. Ar ndóigh, is í teanga oifigiúil na hEaglaise Caitlicí i gcónaí í, agus príomhtheanga oifigiúil na Cathrach Naofa. 

Anuas air sin, d’eascair go leor teangacha rómánsacha as an Laidin agus bhí tionchar aici ar theangacha eile ar fud na hEorpa agus an domhain mhóir. Gheobhaidh an té a thabharfaidh leis an Laidin léargas ar bhunstruchtúr na dteangacha sin agus maítear go mbíonn teangacha ar nós na Spáinnise agus na Fraincise níos éasca le foghlaim nuair a bhíonn an Laidin ag duine. 

Tá an Laidin in úsáid go fóill san eolaíocht agus ainmhithe agus plándaí á n-ainmniú agus tá go leor foinsí stairiúla ón Eoraip scríofa sa Laidin — Leabhar Cheannanais ina measc.

Tráth dá raibh b’ábhar éigeantach scoile í an Laidin i gcóras scolaíochta na Breataine agus tairgead an t-ábhar do go leor daltaí in Éirinn ó bunaíodh an Saorstát, cé nach raibh sí riamh ina hábhar éigeantach sa tír sin. Is annamh a dhéantar staidéar ar an Laidin mar ábhar aisti féin in Éirinn anois, cé go ndéantar roinnt staidéir uirthi mar chuid den chúrsa sa Léann Clasaiceach don Ardteist. 

Is leagan beta den chúrsa Laidine atá ar fáil faoi láthair, mar is iondúil i gcás na dteangacha a chuirtear ar fáil ar Duolingo. Beidh deis ag foghlaimeoirí agus scoláirí Laidine moltaí chun feabhais a dhéanamh sula n-eiseofar an leagan iomlán sna míonna amach romhainn.

Anois — cá fhad a bheidh sé sula mbeidh cúrsa SeanGhaeilge ar Duolingo? 

SCÉALTA EILE