10 rud a d’fhoghlaim mé ón iriseoireacht go dtí seo

Tá Ciarán Dunbar ina iriseoir le fada an lá, agus tréimhsí caite aige ag obair sna meáin Ghaeilge agus sna meáin Bhéarla. Bhí sé ina eagarthóir ar an nuachtán Gaelscéal agus foilsítear ábhar dá chuid go tráthrialta ar Meon Eile agus ar NÓS.

1. Ní théitear i bhfeidhm ar dhaoine má dhéantar a bheag díobh.

2. Má léiríonn tú do thuairimí ar gach rud, ní féidir le daoine aontú leat ar rud ar bith.

3. Níl teorainn le cumas duine dhá rud éagsúla a chreidbheáil – cé go mbíonn siad ag teacht salach ar a chéile go hiomlán – sa chás go gcabhraíonn an dá rud sin cás eile a chur chun cinn.

4. Is í an fhadhb is mó atá ag inteachtlóirí na hÉireann leis an Ghaeilge ná go bhfuil fios maith acu nach measann Gaeilgeoirí gur inteachtlóirí iad ar chor ar bith.

5. Iad siúd is mó a dhéanann gearáin faoi pholaitiú na Gaeilge, is iadsan is mó a bhíonn ina bhun.

6. Iad siúd atá ag iarraidh deireadh le ‘polaitíocht na féiniúlachta’, is iadsan na daoine a chum an rud sa chéad dul síos.

7. Bíonn daoine ag iarraidh go gcrochfaí gach duine, ach amháin iad siúd atá gaolta leo féin – ‘ba cheart gach duine a ainmniú agus a náiriú sa pháipéar seachas mo mhaicín bán féin’. 

8. Ní féidir Gaeilge bhocht a chur i bhfolach taobh thiar de thréithe canúna.

9. Is beag idir dearcadh an chéimí agus dearcadh an ollaimh a bhí ag an duine sin ar an ollscoil.

10. Bíonn pearsantacht ann – tar éis gach eolaíochta, ag bun gach dearcaidh polaitíochta, agus taobh thiar de gach cor cumarsáide. Bíonn sé pearsanta, i dtólamh.

SCÉALTA EILE