1,000,000 ‘amharc leathanaigh’ bainte amach ag NÓS

Bhain NÓS milliún ‘amharc leathanaigh’ le seachtain anuas.

Tá cuntas á choinneáil againn ar staitisticí éagsúla ó seoladh an leagan nua den suíomh Idirlín ar an 7 Eanáir 2015 agus tá áthas orainn a fhógairt gur baineadh an chloch mhíle mhór amach le cúpla lá anuas. 

Ó seoladh an suíomh nua, thug breis agus 275,000 léitheoir uathúil beagnach 590,000 cuairt air agus breathnaíodh ar bhreis agus 1,000,000 leathanach san iomlán. 

“Is deas an rud cloch mhíle mar seo a bhaint amach agus an oiread sin éiginnteachta ann faoi thodhchaí na hirise. Tá muid ag treabhadh linn ainneoin na ndeacrachtaí atá amach romhainn agus is ardú croí agus meanman é go mbíonn na figiúirí go maith mí i ndiaidh míosa. 

“Tá fás leanúnach tagtha ar líon na léitheoirí atá againn le beagnach dhá bhliain anuas, agus ní hamháin sin ach léirítear i staitisticí na bliana seo go bhfuil na léitheoirí sin ag caitheamh níos mó ama agus ag léamh níos mó alt ar NÓS ná mar a bhí cheana,” a dúirt eagarthóir NÓS, Maitiú Ó Coimín. 

Úsáideann NÓS an tseirbhís Google Analytics le súil a choinneáil ar líon na léitheoirí a bhíonn ag an suíomh chomh maith le staitisticí eile. Ciallaíonn ‘duine uathúil’ sa gcás seo duine daonna amháin chomh fada agus atá Google in ann é a dheimhniú. 

Is éard atá i gceist le ‘cuairt’ ná seisiún amháin ar an suíomh. Sa gcás go léifeadh an duine céanna NÓS faoi dhó in aon lá amháin, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead agus dhá ‘chuairt’. Nuair a osclaítear scéal nua, comhairtear ‘radharc leathanaigh’. Mar sin, dá léifeadh duine aonair ceithre alt ar NÓS ar maidin, agus ceithre alt tráthnóna, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead, dhá ‘chuairt’ agus ocht ‘radharc leathanaigh’. 

Dúirt Maitiú gur “léiriú ar chaighdeán ard na scríbhneoirí” é an tóir atá ar an suíomh agus ghabh sé buíochas le “scríbhneoirí seanbhunaithe NÓS agus na scríbhneoirí nua araon” a sholathraíonn ábhar don suíomh. 

SCÉALTA EILE