1,000,000 cuairt tugtha ag 500,000 léitheoir ar NÓS

Tá os cionn 1,000,000 cuairt tugtha ag os cionn 500,000 léitheoir uathúla ar NÓS ó seoladh an leagan reatha den iris ar an 15 Eanáir 2015.

Tugadh an milliúnú cuairt ar an suíomh i lár na seachtaine seo caite agus thug an leathmhilliúnú léitheoir cuairt orainn cúpla lá roimhe sin. Dúirt eagarthóir na hirise, Maitiú Ó Coimín, go raibh sé ag faire na n-uimhreacha le cúpla seachtain ach gur tháinig an lá mór “i ngan fhios [dó]” sa deireadh.

“Coinním súil ar na figiúirí léitheoireachta ó sheachtain go seachtain agus ó mhí go mí, agus bhí tuairim agam go mbainfeadh muid an chloch mhíle tábhachtach seo amach le linn an fhómhair. Ach rinne mé leathdhearmad de an tseachtain seo caite, agus tháinig an lá mór i ngan fhios dom! 

“Tá an-áthas orm go bhfuil an chloch mhíle bainte amach againn agus go bhfuil pobal léitheoireachta agus scríbhneoireachta NÓS ag fás lá i ndiaidh lae. Chuir bunaitheoir agus iar-eagarthóir na hirise, Tomaí Ó Conghaile, bonn maith faoin togra Lá Fhéile Pádraig 2008 agus tá mé fíorbhuíoch de na scríbhneoirí iontacha a bhí againn i gcaitheamh na mblianta. Tá rudaí móra maithe bainte amach ag cuid acu in áiteacha eile anois, agus tá cuid mhaith acu fós linn,” a dúirt Maitiú. 

Dúirt bunaitheoir na hirise gur “onóir” a bhí ann a bheith ag freastal ar phobal na Gaeilge agus gur “cloch mhíle shuntasach” é an 500,000 léitheoir. 

“Nuair a chuir muid tús leis an iris ar bhonn deonach beagnach 15 bliana ó shin, ní raibh a fhios againn cad é a bhí romhainn.Ach tá pobal láidir léitheoireachta cothaithe againn in imeacht na mblianta sin agus is cloch mhíle shuntasach é 500,000 cuairteoir uathúil a bhaint amach.

“Onóir atá ann a bheith ag freastal ar phobal na Gaeilge agus tá muid iontach buíoch dár léitheoirí ar fad, agus ar ndóigh dár mbaill foirne agus dár scríbhneoirí – ní bheadh NÓS ann murach iad,” arsa Tomaí Ó Conghaile, bunaitheoir NÓS.

Úsáideann NÓS an tseirbhís Google Analytics le súil a choinneáil ar líon na léitheoirí a bhíonn ag an suíomh chomh maith le staitisticí eile. Ciallaíonn ‘duine uathúil’ sa gcás seo duine daonna amháin chomh fada agus atá Google in ann é a dheimhniú.

Is éard atá i gceist le ‘cuairt’ ná seisiún amháin ar an suíomh. Sa gcás go léifeadh an duine céanna NÓS faoi dhó in aon lá amháin, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead agus dhá ‘chuairt’. Nuair a osclaítear scéal nua, comhairtear ‘radharc leathanaigh’. Mar sin, dá léifeadh duine aonair ceithre alt ar NÓS ar maidin, agus ceithre alt tráthnóna, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead, dhá ‘chuairt’ agus ocht ‘radharc leathanaigh’.

Bunaíodh NÓS go deonach in 2008 chun iris chomhaimseartha spreagúil a chur ar fáil do phobal na Gaeilge, iris a bheadh inchurtha le foilseachán ardchaighdeáin ar bith eile in aon teanga ar domhan.

Bhí an iris ar fáil saor in aisce i dtús aimsire i gcathair Bhéal Feirste, agus bhí PDF di ar fáil ar líne. Nuair a tháinig an nuachtán náisiúnta Gaelscéal ar an bhfód in 2010, bhí NÓS ar fáil mar fhorlíonadh míosúil ann, agus nuair a cuireadh deireadh le Gaelscéal in 2013, chuaigh muid amach sa saol mór asainn féin mar iris chlóite lándaite a bhí ar fáil i siopaí nuachtán ar fud na hÉireann. Níl na léitheoirí a bhí ag NÓS san áireamh sa leathmhilliún a luaitear sa tuairisc seo.

Nuair a bhuaigh NÓS conradh ó Fhoras na Gaeilge in 2014 le hiris chultúir a chur ar fáil ar bhonn uile-Éireann ar líne, tógadh anuas an seansuíomh idirlín www.nosmag.com agus cruthaíodh www.nos.ie. Baineann na figiúirí léitheoireachta seo leis an suíomh nua agus leis sin amháin.

SCÉALTA EILE