60 soicind le

Sciob muid 60 soicind le duine de spéirmhná TG4, Mairéad Ní Chuaig, agus í thíos in Inis, áit a bhfuil Fleadh Cheoil na hÉireann sa tsiúl.

Is í Mairéad duine de láithreoirí nua Fleadh TV, craoladh beo den Fhleadh a bheidh ag dul amach ar TG4 ón oíche anocht ag 8.30-11.30in as seo go dtí an Domhnach.

Labhair sí linn faoin Iodáil, an tír is ansa léi (seachas ár dtírín féin, ar ndóigh), ‘date’ a thaitneodh léi ach nach n-eagródh sí, agus buaicphointe a slí bheatha go dtí seo – a bheith i mbun láithreoireachta ar Fleadh TV i mbliana. Hup! 1. Cárb as duit?

Cill Chiaráin, Conamara

2. Cad iad na trí rud is fearr faoi do cheantar dúchais?

Na daoine ar fhás mé aníos leo. Tá cairde agus comharsana buana agam as mo bhaile féin.

An fharraige. Chaith muid ár n-óige thíos ar an gcladach agus ar an trá agus is cuimhin liom rásaí currach agus bád a bheith ar siúl.

An cultúr agus an ceol. Tá clú agus cáil ar Charna as an gceol agus as na hamhráin thraidisiúnta.

3. As na tíortha ar fad ar thug tú cuairt orthu, cén ceann is fearr leat agus cén fáth?

Taobh amuigh d’Éirinn, an tír is fearr liom ná an Iodáil. Téim chuig áit éigin dhifriúil san Iodáil gach bliain ar saoire.

Tá mé ag dul ann ó bhí mé sách óg. Tá roinnt Iodáilise agam.

Is maith liom í mar gheall ar an mbia, an stair, an cultúr, an fíon, an teanga, an teas agus na daoine.

Tá chuile rud a bheadh uait san Iodáil. Ní cheapaim go bhfaighinn tinn di ariamh.

4. Cad é an banna ceoil is fearr leat?

At First Light

5. Cad é an t-amhrán is fearr leat?

‘Tougher than the Rest’ le Bruce Springsteen

6. An molfá leabhar maith a bhféadfá a bheith sáite ann ar feadh uaireanta fada agus tú ar laethanta saoire?

Nuair a bhím ag taisteal is breá liom a bheith ag léamh leabhar taistil eile.

Thug mo mháthair trí leabhar taistil le Michael Palin dom sula ndeachaigh mé chun na hAstráile.

Tá siad thar cionn ar fad. Láithreoir é Michael Palin agus is eachtraí é chomh maith. Tá a chuid leabhar iontach!

7. Fíon nó beoir?

Fíon dearg, gach lá. Ní ólaim beoir riamh.

8. Cad a dhéanfá mar shlí bheatha muna mbeifeá i do láithreoir?

Bheinn i mo dhochtúir.

9. An bhfuil aiféala ort as aon rud?

Dáiríre, níl.

Cur amú ama é aiféala a bheith ort.

Má tá do shláinte agat, má tá cairde agus do chlann agat, má tá post agat a thaitníonn leat, ní fhéadfadh aiféala a bheith ort.

Bhí mé i gcónaí ag iarraidh taisteal nuair a bhí mé óg agus tá go leor tíortha feicthe agam.

10. Céard é an chuimhne is mó a sheasann amach ó d’óige?

Tá clann mhór againne ann: seisear cailíní agus leaid amháin.

An chuimhne is mó, is dóigh, ná a bheith thíos ar an trá le Mam agus Daid.

Seans go raibh an aimsir níos fearr, ach is cuimhin liom a bheith thíos ar an trá i gcónaí.

Ceapaim go raibh an-luach leis an am sin.

Tá ceangal an-láidir againn uilig leis an bhfarraige mar gheall air sin.

11. Dá mbeifeá ag casadh le duine den chéad uair, cén sórt oíche a d’eagrófá dó?

D’fhágfainn ag an leaid é date a eagrú (gáire). Ach bheinn ag súil go dtabharfadh sé chuig áit éigin le haghaidh béile agus fíon deas mé.

12. Seisiún nó ceolchoirm?

Ní féidir leat seisiún a bhualadh.

13. An dá scannán is fearr, dar leat?

Some Like it Hot, scannán clasaiceach le Marilyn Monroe agus ceann a cuireadh amach i mbliana, Sing Street, faoi Bhaile Átha Cliath sna h80í.

14. Cén phearsa stairiúil is mó a théann i bhfeidhm ort?

Countess Markievicz.

15. An tréith dhaonna is tábhachtaí, dar leat?

– a bheith lách
– a bheith mar thú féin
– is breá liom daoine nach dtógann an saol ródháiríre, daoine a bhfuil píosa spraoi ag baint leo.

16. Dá mbeadh €20 fágtha sa chuntas agat, céard a dhéanfá leis?

Cheannóinn bleaist seacláide.

maireadlareile

18. Céard é an chéad tír eile ar mhaith leat cuairt a thabhairt uirthi? Cén fáth?

Ba mhaith liom dul ar ais go Nua-Eabhrac. Bhí mé ann uair amháin blianta blianta fada ó shin. Ba bhreá liom é a fheiceáil fán Nollaig.

19. An bhfuil drochnós ar bith agat?

Ag ithe an iomarca seacláide.

20. Buaicphointe saoil go dtí seo?

Go pearsanta, nuair a tháinig mo bheirt neach, Siobhán agus Ailbhe, ar an saol.

Ó thaobh mo shlí bheatha de, Fleadh TV a chur i láthair.

Tá mé ag dul chuig an bhFleadh ó bhí mé óg. Tá sé ar cheann de na hócáidí is mó a mbím ag súil léi gach bliain agus is mór an onóir dom a bheith iarrtha Fleadh TV a chur i láthair.


Tiúnaígí isteach ar TG4 ag 8.30in do scoth an cheoil agus na cuideachta beo ón Fhleadh in Inis!  

SCÉALTA EILE