Airgead á thiomsú do stáisiún teilifíse Coirnise

feachtas tiomsaithe airgid ar líne tosaithe ag an eagraíocht teanga Kowethas an Yeth Kernewek (Cuallacht na Coirnise) le stáisiún ‘teilifíse’ ar líne a bhunú le hábhar i gCoirnis a chur ar fáil do chainteoirí na teanga sin i gCorn na Breataine. Tá os cionn £4,000 den £6,000 a theastaíonn ó lucht an fheachtais bailithe cheana féin. 

Murab ionann agus an Ghaeilge, an Bhreatnais agus an Ghàidhlig, ní raibh soláthar teilifíse rialta ag lucht labhartha na Coirnise ó cuireadh tús le hathbheochan na teanga Ceiltí sin. Is ag braith ar leithéidí BBC South West, a fhreastalaíonn ar Chorn an Breataine agus réigiúin eile in iardheisceart Shasana, agus ar ITV, stáisiún neamhspleách Sasanacha, atá cainteoirí Coirnise go dtí seo le cláracha teilifíse ina dteanga féin a fháil. 

Is annamh a dhírítear go sonrach ar Chorn na Breataine sna cláracha a chraoltar ar na stáisiúin agus is fíorannamh go deo a bhíonn ábhar Coirnise le feiceáil orthu. 

Tá cainéal YouTube, Pellwolok an Gernewegva bunaithe ag lucht an fheachtais mar ‘chéad chéim’ sa bpróiseas seirbhís rialta ar líne a chur ar fáil. Tá an clár raidió ‘Radyo an Gernewegva’, a tosaíodh mar phodchraoladh, ar an bhfód le deich mbliana anuas agus á chraoladh ar bhonn seachtainiúil ar thrí stáisiún raidió sa gceantar. 

Tá Pellwolok an Gernewegva sách bunúsach i láthair na huaire, cé go bhfuil réimse clár ar fáil air, idir chláracha cainte, chláracha irise, agus chláracha eolais, agus tá sé i gceist ag lucht an fheachtais an t-airgead a thiomsófar ar líne a chaitheamh ar stiúideo ceart, agus oiliúint a chur ar fáil do chraoltóirí deonacha nua. Tá an cainéal YouTube Pellwolok an Gernewegva ar bun le breis agus bliain anuas, agus é á reáchtáil ar bhonn deonach.

Spreagtha ag na stáisiúin bheaga a bunaíodh sa mBreatain Bheag breis agus fiche bliain ó shin atá an grúpa feachtais seo agus súil acu go bhféadfadh an cainéal fás sna blianta amach romhainn agus ábhar teilifíse ar ard-chaighdeán a sholáthar do stáisiúin na Breataine. Luadh, freisin, mar sprioc, na cláracha Coirnise, nó a mhúnlaí, a dhíol le stáisiúin do mhionteangacha eile ar fud an domhain, ar nós TG4. 

Tá sé i gceist acu ábhar a chur ar fáil a chabhróidh leis an lucht féachana, go háirithe le páistí, feabhas a chur ar a scileanna teanga chomh maith le hábhar a d’fheilfeadh do chainteoirí líofa Coirnise. 

Aithníodh an Choirnis mar mhionteanga oifigiúil sa mBreatain sa mbliain 2002, ach níl sí ar comhchéim leis an mBreatnais sa mBreatain Bheag ná an Ghàidhlig in Albain. 

SCÉALTA EILE