Ardú ar staitisticí léitheoireachta NÓS in 2021

Tháinig ardú ar staitisticí éagsúla léitheoireachta do NÓS i rith na bliana 2021. Den chéad uair i stair na hirise, léigh os cionn 10,000 duine NÓS trí mhí as a chéile ag tús na bliana, agus bhí an figiúr chomh hard le 11,234 léitheoir i mí Feabhra – an mhí ba mhó léitheoirí ó mhí Feabhra 2015 nuair a léigh os cionn 15,000 duine an suíomh. 

Tháinig méadú 4.3% ar an méid ama a chaitheann ár léitheoirí ar an suíomh, tháinig méadú 2.2% ar líon na leathanach a léann siad agus iad ann, tháinig méadú 3.5% ar líon na léitheoirí nua a mealladh chuig an suíomh, agus tháinig laghdú 1.6% ar líon na ndaoine a ‘phreabann’ uaidh (a imíonn díreach i ndiaidh dóibh leaindeáil ar an suíomh). 

Bhí bliain mhaith ann do na figiúirí ginearálta léitheoireachta freisin in 2021, cé nár sáraíodh an churiarracht a rinneadh in 2020. Léigh breis agus 78,000 duine NÓS ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021. Osclaíodh NÓS 136,368 uair in 2020, agus breathnaíodh ar 220,403 leathanach. 

Bhí 8,559 léitheoir rialta ag an suíomh in 2021. Is éard is brí le ‘léitheoir rialta’ sa gcás seo ná duine a thug 100 cuairt nó níos mó ar an suíomh ó 1 Eanáir 2021 go 31 Nollaig 2021.

Mar is iondúil, ba in Éirinn (26 contae) a bhí formhór na léitheoirí i mbliana – 54% (49% in 2020). Bhí 24% i Meiriceá i mbliana (30% in 2020) agus ba sa ‘Ríocht Aontaithe’, lena n-áirítear na Sé Chontae, a bhí 10%. Ar na tíortha eile ba mhó a bhí léitheoirí NÓS bhí: Ceanada, an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Astráil, an Ísiltír, agus an Iorua. 

33 duine ar fad a scríobh ailt do NÓS ó thús deireadh na bliana – 17 fear agus 16 bean. Is as an nGaeltacht do naonúr de na scríbhneoirí agus is as áiteacha taobh amuigh den Ghaeltacht iad 26 duine acu.

Dúirt eagarthóir NÓS Maitiú Ó Coimín go bhfuil sé “an-sásta” leis na figiúirí léitheoireachta don iris in 2021. 

“Tá mé an-sásta go bhfuil fás leanúnach ag teacht ar NÓS. Bhí ainbhliain aisteach againn in 2020 agus go leor leor daoine sáinnithe sa mbaile ag breathnú ar rudaí ar líne, rud a d’fhág go raibh líon uafásach mór léitheoir againn an bhliain sin – os cionn 90,000. Ar ndóigh is laghdú air sin a bhí i gceist in 2021, ach méadú nádúrtha ar na blianta eile roimh an bpaindéim. Bhí 47,000 léitheoir againn in 2017, agus chuaigh sé sin suas go 68,000 nó mar sin roimh theacht an víris. Méadú mór ar an 68,000 é an 78,000 agus tá mé an-sásta faoi sin,” a dúirt sé. 

Chuir Maitiú fáilte mhór roimh na scríbhneoirí nua a thosaigh le NÓS i mbliana agus dúirt go bhfuil áthas air go bhfuil scríbhneoirí Gaeilge ag teacht chun cinn bliain i ndiaidh bliana agus “rud nua á dtabhairt acu do na léitheoirí”.

“Bíonn daoine nua á n-aimsiú againn ó bhliain go bliain agus b’amhlaidh an scéal i mbliana. Chuir muid fáilte i mbliana roimh Kate Scott, Gearóid Ó Dochartaigh, Muireann Nic Corcráin, agus Aoife Ní Chiobháin. Bhí sé go deas na leithéidí Mháire-Treasa Ní Cheallaigh. Sláine Ní Chathalláin, Domhnall Ó Braonáin, agus Máirtín Seoighe a fheiceáil i mbun pinn i gcaitheamh na bliana freisin,” a dúirt sé. 

Úsáideann NÓS an tseirbhís Google Analytics le súil a choinneáil ar líon na léitheoirí a bhíonn ag an suíomh chomh maith le staitisticí eile. Ciallaíonn ‘duine uathúil’ sa gcás seo duine daonna amháin chomh fada agus atá Google in ann é a dheimhniú. 

Is éard atá i gceist le ‘cuairt’ ná seisiún amháin ar an suíomh. Sa gcás go léifeadh an duine céanna NÓS faoi dhó in aon lá amháin, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead agus dhá ‘chuairt’. Nuair a osclaítear scéal nua, comhairtear ‘radharc leathanaigh’. Mar sin, dá léifeadh duine aonair ceithre alt ar NÓS ar maidin, agus ceithre alt tráthnóna, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead, dhá ‘chuairt’ agus ocht ‘radharc leathanaigh’.

SCÉALTA EILE