Ardú ar staitisticí léitheoireachta NÓS in 2022

Tháinig ardú ar staitisticí éagsúla léitheoireachta do NÓS i rith na bliana 2022. Tháinig níos mó léitheoirí nua chun an tsuímh i mbliana ná mar a tháinig aon bhliain eile roimhe seo agus chaith na léitheoirí níos mó ama ar an suíomh le linn na gcúirteanna a thug siad orainn. Chomh maith leis sin, léigh siad níos mó alt in aghaidh na cuairte ná mar a léigh blianta roimhe agus tháinig laghdú -2% ar an ‘ráta preabtha’ – téarma a chuireann síos ar chuairteoirí a thagann chun an tsuímh trí thimpiste agus a imíonn go han-sciobtha uaidh. 

Tháinig ardú 5% (2021) agus 10% (2020) ar an am a chaitheann léitheoirí ar NÓS i gcomparáid le blianta eile agus léann siad +0.7% (2021) agus +3% (2020) níos mó alt in aghaidh na cuairte ná mar a léigh siad. Maidir le léitheoirí nua, tháinig méadú +1% ar fhigiúirí 2021 agus +5% ar fhigiúirí 2020 (bhí méadú chomh hard le +26% i gcomparáid le 2018). 

Bhí bliain mhaith ann maidir le figiúirí léitheoireachta go ginearálta in 2022, cé nár sáraíodh curiarrachtaí a rinneadh i mblianta eile – go mór mór in 2020 nuair a bhí an saol faoi dhianghlasáil. Léigh beagnach 58,000 duine NÓS ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2022. Osclaíodh an suíomh 100,786 uair agus breathnaíodh ar 164,050 leathanach. 

Bhí 6,766 léitheoir rialta ag an suíomh in 2022. Is éard is brí le ‘léitheoir rialta’ sa gcás seo ná duine a thug 100 cuairt nó níos mó ar an suíomh ó 1 Eanáir 2022 go 31 Nollaig 2022.

Mar is iondúil, ba in Éirinn (26 chontae) a bhí formhór na léitheoirí i mbliana – 63% an céatadán is mó a bhí in Éirinn riamh (bhí 54% in Éirinn in 2021). Ba i Meiriceá a bhí 13% dár gcuid léitheoirí, laghdú mór ar an mbliain seo caite (24%), agus ba sa ‘Ríocht Aontaithe’, lena n-áirítear na Sé Chontae, a bhí 11% acu – ardú beag ar 2021 (10%). Ar na tíortha eile ba mhó a raibh léitheoirí NÓS iontu bhí: Ceanada, an Bheilg, an Fhrainc,, an Ghearmáin, Lucsamburg, an Astráil, agus an Spáinn. 

28 duine ar fad a scríobh ailt do NÓS ó thús deireadh na bliana – 13 bean agus 15 fear. Is as an nGaeltacht d’ochtar de na scríbhneoirí agus is as áiteacha taobh amuigh den Ghaeltacht iad 20 acu. 

Úsáideann NÓS an tseirbhís Google Analytics le súil a choinneáil ar líon na léitheoirí a bhíonn ag an suíomh chomh maith le staitisticí eile. Ciallaíonn ‘léitheoir’ sa gcás seo duine daonna amháin chomh fada agus atá Google in ann é a dheimhniú. 

Is éard atá i gceist le ‘cuairt’ ná seisiún amháin ar an suíomh. Sa gcás go léifeadh an duine céanna NÓS faoi dhó i aon lá amháin, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead agus dhá ‘chuairt’. Nuair a osclaítear alt nua, comhairtear ‘radharc leathanaigh’. Mar sin, dá léifeadh duine aonair ceithre alt ar NÓ´ ar maidin, agus ceithre alt tráthnóna, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead, dhá ‘chuairt’ agus ocht ‘radharc leathanaigh’. 

SCÉALTA EILE