Cúrsa chun ‘fake news’ a aithint

Ón Bhreatimeacht go toghadh Trump, agus míle scéal eile eatarthu, tá an ‘nuacht bhréige’ go mór i mbéal an phobail le tamall anuas.

Ní feiniméan nua é ach tá an fhadhb tar éis dul in olcas an oiread sin go bhfuil sé ráite fiú ag fathach na meán sóisialta, Facebook, go bhfuil siad chun iarracht níos fearr a dhéanamh dul i ngleic le scéalta bréagacha a roinntear ar an suíomh.

Tá céim níos faide le glacadh ag an Iodáil áfach, áit a bhfuil sé beartaithe cúrsaí ar bhréagnuacht a reáchtáil fud fad na tíre.

Níos moille an mhí seo beidh rialtas na hIodáile ag cur tús le clár nua in 8,000 meánscoil a bhfuil sé mar sprioc aige cabhrú le daltaí déileáil le nuacht bhréige.

Múinfear do scoláirí conas an bhéagnuacht a aithint agus míneoidh iriseoirí ón chraoltóir náisiúnta, RAI, dóibh go bhfuil sé tábhachtach foinsí nuachta a scagadh agus gan scéalta amhrasacha a roinnt.

Táthar ag súil go gcuirfear ar a súile do dhaoine óga na tíre gur furasta nuacht ar líne a chur as a riocht agus go mbeidh siad airdeallach faoi nuacht bhréige, go háirithe in am toghcháin.

“Tá an nuacht bhréige mar a bheadh nimh ann ag sileadh isteach inár réim laethúil idirlín agus imíonn sé sa chloigeann againn i ngan fhios dúinn,” arsa an t-iriseoir agus polaiteoir Laura Boldrini.

“Tá sé ceart agus cuí deis a thabhairt do pháistí iad féin a chosaint ar na bréaga seo.”

Ar a bharr sin beidh Lá Domhanda na Cumarsáide ar siúl 13 Bealtaine 2018 agus tá sé ráite ag an Phápa Proinsias go mbeidh sé ag iarraidh ar dhaoine díriú ar an troid i gcoinne na bréagnuachta mar chuid den ócáid.

Ní dócha gur fadhb ró-mhór í an nuacht bhréige i saol na Gaeilge faoi láthair ach níl aon amhras ann go bhfuil sé méadaithe sna meáin Bhéarla ar líne agus seans maith go bhfeicfear a leithéid de chúrsaí seo na hIodáile á reáchtáil in Éirinn amach anseo.

SCÉALTA EILE