€1,000 le bronnadh ag RnaG ar dhaltaí scoile

Tá RTÉ Raidió na Gaeltachta ag lorg iarratas dá gcomórtas clár raidió do mheánscoileanna. D’fhógair an stáisiún náisiúnta duais €1,000 inniu don chlár raidió is fearr a dhéanfaidh daltaí meánscoile, mar chuid den chomóradh atá á dhéanamh ar Bhliain na Gaeilge. 

Tá fáilte roimh dhaltaí ar fud na hÉireann a moladh do chlár raidió 30 nóiméad, bunaithe ar an téama ‘Bliain na Gaeilge 2018’, a chur faoi bhráid lucht Raidió na Gaeltachta idir seo agus Dé Luain 17 Nollaig.

Roghnóidh painéal moltóirí an stáisiúin na cúig iarratas is fearr agus cuirfear léiritheoir raidió ag obair leis na daltaí sin leis na cláracha a chur i dtoll a chéile. Bronnfar an duais €1,000 ar an gclár is fearr, a bhfuil “samhlaíocht agus nuálaíocht” ag baint leis, ach craolfar an cúig chlár ar RTÉ Raidió na Gaeltachta le linn Sheachtain na Gaeilge 2019. 

Deir Raidió na Gaeltachta gur “deis iontach” atá sa gcomórtas do dhaltaí scoile “foghlaim faoi chúrsaí craoltóireachta agus cúrsaí raidió” agus go bhfuil súil acu go músclóidh sé “suim agus spreagadh iontu i saol na Gaeilge sa lá atá inniu ann”. 

Níl aon teorainn leis an méid daltaí is féidir a bheith ag plé leis an gclár agus tá fáilte roimh dhaltaí ó gach bliain scoile cur isteach ar an gcomórtas. Is féidir agallamh, comhrá, ceol, script, sceitsí agus rud ar bith eile a chuirfidh leis an gclár a úsáid ach níl aon riachtanas aon cheann faoi leith a úsáid. Ní mór do na cláracha a bheith 30 nóiméad ar fhad agus is i nGaeilge a chaithfear an t-iarratas a líonadh agus an clár a dhéanamh. 

Ní mór do dhaltaí a bhfuil spéis acu sa gcomórtas an fhoirm seo a líonadh.

SCÉALTA EILE