Feachtas ‘maslach’ é #GuerillaGaeilge ‘that could kill our ancient poetic language’

Bhí ina raic ar na meáin shóisialta le cúpla lá anuas agus daoine ag freagairt an fheachtais is déanaí ó Choiste na bhFocal Nua. Bhí olc ceart ar dhaoine áirithe.

“A leithéid de shalachar, cacamas, táir, graosta, maslach agus gnéasaíoch. Slán agaibh, táim ‘mithe uaibh, má cheapann tú go bhfuil sin grinn. Unfollowing,” an méid a bhí le rá ag Ray O’Keeff. Dúirt daoine eile go raibh sé “crude” agus nach mbeadh éinne ag caint mar sin, go háirithe daoine óga.


Bhí daoine áirithe fíormhíshásta faoin gceangal idir Peig agus an réabhlóideachas. Is é an méid a bhí le rá ag Hynek Daniel Janoušek ar Facebook ná ‘Tá an íomhá seo maslach [… ] Peig, bean lách mhuintreasach mhacánta, agus Che, róbálaí, murdaróir gan náire gan trócaire, nach mbeadh aon drogall air leithéidí Pheig a mharú ar an spota.”

Ní gach éinne a tháinig leis áfach. “I think I most love the Peig Geuvara at the top 😀 :D,” an méid a bhí le rá ag Cecelia Beye.

Ainneoin roinnt gearán bhí daoine eile dearfach go maith. “This is incredible,” a dúirt Ellen Fanning. Mar a tharlaíonn go mion minic leis na haistriúcháin a dhéantar ar amhráin mhóra Bhéarla bhí daoine ann a mhaígh go raibh “na leaganacha Gaeilge i bhfad níos deise ná na frásaí Béarla.”

Beidh an Cailín sa Chathair sásta an méid a bhí le rá acu sin a chuala faoi ‘leathar’ a bheith á bualadh.

“I’m seriously starting to wonder if Gaeilgeoirí aren’t all in a secret BDSM society,” an cheist a bhí ag dó na geirbe ag duine amháin a bhí ag plé na dtéarmaí éagsúla. Bhí Mick Kavanagh níos simplí ina chur chuige “Guerillagaeilge is the shit.”

Mhaígh daoine áirithe go raibh sé “gáirsiúil, graosta, suarach, mí-bhéasach, íseal, mí-mhorálta”. Daoine eile fós dar leo go raibh mórtas á dhéanamh faoi dhrugaí “atá ag déanamh scrios ar ár bpobal timpeall na tíre”.


Inniu féin a seoladh an triú greamán. An t-ábhar atá i gceist ann ná Bia Breá Blasta | Fun with Food. Is féidir greamáin a cheannach ar Gofundme Chosite na bhFocal Nua.

SCÉALTA EILE