FOLÚNTAS: Eagarthóir á lorg ag NÓS

Tá NÓS ag cur lena chroífhoireann faoi láthair agus chuige sin cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine ar mhian leo a bheith san áireamh do phost mar eagarthóir ar an iris chultúir.

Cuirfear fáilte ar leith roimh dhaoine a bhfuil tuiscint acu ar chultúr na hÉireann, go mór mór ar chultúr agus ar shaol comhaimseartha na Gaeilge in Éirinn. Teastaíonn cruinneas i nGaeilge, idir Ghaeilge labhartha agus Ghaeilge scríofa, agus bua sa scríbhneoireacht don phost seo.

Ní mór taithí a bheith ag an iarratasóir ar an iriseoireacht ilmheáin agus ar na hardáin éagsúla ar na meáin shóisialta. Beidh scileanna deartha, grianghrafadóireachta agus eagarthóireachta físeáin ina gcabhair freisin, cé nach bhfuil na nithe sin riachtanach. Is gá don té a cheapfar a bheith in ann obair as a stuaim féin agus treoir a thabhairt do scríbhneoirí na hirise.

Is i mBéal Feirste atá ceannáras NÓS agus beifear ag súil go mbeidh an té a cheapfar in ann a bheith i láthair ansin nuair is gá.

Dá mba mhian leat a bheith san áireamh, déan iarratas ar agallamh trí chuntas beatha agus litir a sheoladh chugainn ag eolas@nos.ie faoin 4 Lúnasa 2023.

Is féidir samplaí de shaothar leat a foilsíodh nó a craoladh roimhe seo a sheoladh mar thaca le d’iarratas.

Ba cheart ainmneacha agus sonraí teagmhála a thabhairt do bheirt a thabharfaidh teistiméireacht fút má iarrtar sin orthu.

Reáchtálfar agallaimh ar líne sna seachtainí amach romhainn.

SCÉALTA EILE