Iris nua… do dhaoine rua!
Foilseachán snasta seolta sa Ghearmáin

Tá an ‘Ré Rua’ ag teacht.

Tar éis na mblianta de neamhaird, fonóid agus magadh, tá muinín phobal na gruaige rua ag dul i neart agus tá ruanna ar fud na cruinne ag seasamh an fhóid ar son a ribí.

Le tamall anuas tá féile rua i ndiaidh teacht ar an saol i gCorcaigh; tá lá domhanda ann ar a dtugann tú póg do dhaoine rua (gach lá le haghaidh daoine áirithe ar ndóigh); tá t-léinte ar díol a léiríonn bród rua; agus anois tá iris idirnáisiúnta rua againn.

MC1R is ainm don fhoilseachán nua snasta atá ainmnithe i ndiaidh na géine a bhronnann an dath aoibhinn gruaige sin ar dhaoine rua.

Is é Tristan Rodgers – rua Éireannach-Ghearmánach atá lonnaithe i Hamburg – atá taobh thiar den iris a bhfuil sé mar sprioc aici gach gné den domhan rua a phlé, a fhiosrú, a thaispeáint agus a cheiliúradh.

mc1r-cludach

“Agus mé óg ní raibh aon rud ann chun an t-eispéireas rua sa saol mór a chur in iúl dom,” arsa Tristan.

“Rith sé liom gur chóir taithí a bhailiú ó dhaoine rua agus a scéalta difriúla a chruinniú le chéile.

“Chuir mé agallamh ar 12 duine lena ndearcthaí a fháil, ghlac mé grianghraif díobh agus, díreach le fáil amach, d’fhiosraigh mé cén costas a bheadh ar 20 cóip a chló, chun iris bheag a thabhairt daoibh.”

Fuair Tristan amach nach raibh mórán sa difear idir 20 cóip a chur i gcló agus 500 cóip, agus is mar sin a tháinig ann do MC1R.

Ba sa Ghearmáinis a foilsíodh an chéad eagrán sin agus cúpla mí ó shin d’fhoilsigh sé an dara heagrán i mBéarla, le clórith de 2,500.

mc1r_magazine_2

“Tá suim ollmhór á cur san iris ó áiteanna éagsúla ar fud na cruinne,” ar seisean.

“Tugann muid ardán do scríbhneoirí, ealaíontóirí agus tionscnaimh a bhaineann leis an saol rua – tá an iliomad acu ann agus tá súil againn go mbeidh an iris in ann na daoine seo ar fad a thabhairt le chéile agus an cultúr rua a léiriú don domhan.”

Is cinnte go bhfuil an chuma ealaíonta atá ar leagan amach MC1R mar chuid den tarraingt fosta, é comhaimseartha, ar ardchaighdeán agus lán íomhánna is grianghraf den chéad scoth… ach cad eile lena mbeifeá ag súil ón chine rua?!


Tabhair cuairt ar an aon iris rua ar domhan ar mc1r-magazine.com