Iris nua… do dhaoine rua!

Tá an ‘Ré Rua’ ag teacht.

Tar éis na mblianta de neamhaird, fonóid agus magadh, tá muinín phobal na gruaige rua ag dul i neart agus tá ruanna ar fud na cruinne ag seasamh an fhóid ar son a ribí.

Le tamall anuas tá féile rua i ndiaidh teacht ar an saol i gCorcaigh; tá lá domhanda ann ar a dtugann tú póg do dhaoine rua (gach lá le haghaidh daoine áirithe ar ndóigh); tá t-léinte ar díol a léiríonn bród rua; agus anois tá iris idirnáisiúnta rua againn.

MC1R is ainm don fhoilseachán nua snasta atá ainmnithe i ndiaidh na géine a bhronnann an dath aoibhinn gruaige sin ar dhaoine rua.

Is é Tristan Rodgers – rua Éireannach-Ghearmánach atá lonnaithe i Hamburg – atá taobh thiar den iris a bhfuil sé mar sprioc aici gach gné den domhan rua a phlé, a fhiosrú, a thaispeáint agus a cheiliúradh.

mc1r-cludach

“Agus mé óg ní raibh aon rud ann chun an t-eispéireas rua sa saol mór a chur in iúl dom,” arsa Tristan.

“Rith sé liom gur chóir taithí a bhailiú ó dhaoine rua agus a scéalta difriúla a chruinniú le chéile.

“Chuir mé agallamh ar 12 duine lena ndearcthaí a fháil, ghlac mé grianghraif díobh agus, díreach le fáil amach, d’fhiosraigh mé cén costas a bheadh ar 20 cóip a chló, chun iris bheag a thabhairt daoibh.”

Fuair Tristan amach nach raibh mórán sa difear idir 20 cóip a chur i gcló agus 500 cóip, agus is mar sin a tháinig ann do MC1R.

Ba sa Ghearmáinis a foilsíodh an chéad eagrán sin agus cúpla mí ó shin d’fhoilsigh sé an dara heagrán i mBéarla, le clórith de 2,500.

mc1r_magazine_2

“Tá suim ollmhór á cur san iris ó áiteanna éagsúla ar fud na cruinne,” ar seisean.

“Tugann muid ardán do scríbhneoirí, ealaíontóirí agus tionscnaimh a bhaineann leis an saol rua – tá an iliomad acu ann agus tá súil againn go mbeidh an iris in ann na daoine seo ar fad a thabhairt le chéile agus an cultúr rua a léiriú don domhan.”

Is cinnte go bhfuil an chuma ealaíonta atá ar leagan amach MC1R mar chuid den tarraingt fosta, é comhaimseartha, ar ardchaighdeán agus lán íomhánna is grianghraf den chéad scoth… ach cad eile lena mbeifeá ag súil ón chine rua?!


Tabhair cuairt ar an aon iris rua ar domhan ar mc1r-magazine.com

SCÉALTA EILE