Iriseoirí á lorg do chlár nua nuachta do pháistí ar Chúla4

Tá beirt iriseoirí a bhfuil scoth na Gaeilge acu, idir labhairt agus scríobh, á lorg ag do chlár úr nuachta do dhaoine óga a bheidh á chraoladh ar Chúla4. Tá dhá ról mar “phríomhláithreoirí Nuacht Cúla4″ a chuirfidh “clár nuachta úrnua ceannródaíoch do dhaoine óga i láthair”.

Is post lánaimseartha a mhairfidh sé mhí atá i gceist agus beidh na láithreoirí nuachta lonnaithe i stiúideo Nuacht Cúla4 ar an Tulaigh i nGaeltacht na Gaillimhe. Beidh scéalta nuachta “náisiúnta, idirnáisiúnta, agus áitiúla” á n-aimsiú, á bhfiosrú, agus á gcur in oiriúint do chainteoirí óga Gaeilge na tíre na hiriseoirí a cheapfar.

Ní mór do dhaoine ar mhaith leo a bheith san áireamh agus na príomhláithreoirí Nuacht Cúla4 á gceapadh CV a chur chuig eolas@fibinmedia.ie roimh an 28 Iúil.

Craoltar 23 chlár nuachta do pháistí i 22 thír ar fud na hEorpa agus ceann acu sin sa tír seo – News2Day, clár nuachta Béarla do dhaoine óga a chraoltar ar theilifís RTÉ. Bíonn fáil ar Newsround an BBC ar chainéil na heagraíochta sin a chraoltar saor go haer i dtuaisceart na tíre freisin.

Is é Nuacht Cúla4 an chéad iarracht clár dá shórt a chur ar fáil do chainteoirí óga Gaeilge na hÉireann. Is ar pháistí bunscoile a bheidh an tseirbhís nua seo dírithe.

SCÉALTA EILE