Láithreoir Snapchat á lorg ag TG4

Agus ceiliúradh 20 bliain TG4 ag teannadh linn, tá TG4 ag tabhairt deise do snapaire ádhúil amháin seilbh a ghlacadh ar chuntas Snapchat an stáisiúin ar a bhreithlá, 31 Samhain.

Beidh buaiteoir an chomórtais ag tuairisciú ó cheannáras TG4, i mBaile na hAbhann, Gaillimh, i rith an lae ar an 31 Samhain agus iad páirteach sna himeachtaí ceiliúrtha an oíche chéanna.

Is in éineacht le ‘Rí agus Banríon Snapchat’ i TG4, Mícheál Ó Ciaraidh, láithreoir Cúla 4, agus an láithreoir aimsire Caitlín Nic Aoidh, a bheas an buaiteoir ag obair, mar chuid d’fhoireann Snapairí TG4.

Cuirfear réaltaí an stáisiúin in aithne don snapaire bhuach agus beidh blaisín den chraic chúl ceamara á thaifead aige nó aici a fhad is atá an fhoireann ag ullmhú don bheochraoladh ‘TG4XX Beo’ ar Oíche Shamhna.

Chomh maith leis an spraoi, taithí iontach a bheas i gceist ann obair le foireann Snapairí TG4 agus Loretta Ní Ghabháin, stiúrthóir Lorg Media a bhíonn ag reáchtáil na bhfeachtas éagsúil ar Snapchat don stáisiún.

Níos luaithe i mbliana, sciob an fhoireann chéanna mórdhuais náisiúnta Snapchat leo sa rannóg ‘An Úsáid is Fearr as Snapchat’ ag gradaim na meán sóisialta, ‘The Sockies’.

Ag labhairt le NÓS dó, dúirt Seán Cathal Ó Coileáin, Stiúrthóir Cruthaitheach TG4, gur mian leo cruthaitheacht lucht féachana TG4 a bheith mar chuid den cheiliúradh.

“Ní amháin gur deis iontach atá sa chomórtas a bheith páirteach i gceiliúradh 20 bliain an stáisiúin ach is deis í don lucht féachana fosta a gcruthaíocht a roinnt linn anseo ar Snapchat TG4TV.”

Mura leor sin, beidh an láithreoir Snapchat agus cara leis/léi ag stopadh i gceann de na hóstáin is deise i nGaillimh, The G Hotel, ar Oíche Shamhna agus gheobhaidh siad dhá thicéad le dul chuig TG4XX Beo, a bheas á thaifead ón Quad, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Cad atá le déanamh agat?

Le bheith san áireamh don duais iontach seo, seol físeán snap isteach chuig Snapchat TG4TV roimh an mheán oíche, Déardaoin seo, 27 Samhain, ag inse dóibh fút féin agus faoin fháth ar mhaith leat a bheith i do láithreoir Snapchat ar oíche an mhórcheiliúrtha.

Gach rath ar na snapairí uile!

#TG4XX abú!

SCÉALTA EILE