Méadú 43% ar lucht léite NÓS in 2018

Tháinig méadú 43% ar lucht léite NÓS i rith na bliana 2018. Bhreathnaigh breis agus 68,000 duine uathúil ar an suíomh ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018 — ardú suntasach ar an 47,500 duine a bhreathnaigh ar an suíomh in 2017. 

Chomh maith leis sin, thug na léitheoirí uathúla sin níos mó cuairteanna aonair ar an suíomh i mbliana ná mar a thug in 2017. Osclaíodh NÓS 147,900 uair in 2018, méadú 52% ar an 97,300 cuairt a tugadh ar an suíomh an bhliain roimhe sin.

Ar deireadh, tháinig méadú mór freisin ar líon na radharc leathanaigh a rinneadh i gcaitheamh na bliana. Isteach agus amach le 244,000 radharc leathanaigh a baineadh amach i mbliana, méadú 42% ar an tréimhse chéanna anuraidh nuair a breathnaíodh ar leathanaigh NÓS 172,400 uair. 

Dúirt eagarthóir NÓS, Maitiú Ó Coimín, gur ardú meanman agus croí atá ann go bhfuil fás chomh suntasach sin tagtha ar líon na léitheoirí i mbliana agus gur léiriú é ar chaighdeán ard na scríbhneoirí go bhfuil tóir mhór ar a saothar. 

“Tá mé an-sásta go bhfuil líon na léitheoirí ag dul i méid mí i ndiaidh míosa agus is iad na scríbhneoirí agus rannpháirtithe iontacha eile atá ag NÓS atá á mealladh arís agus arís eile chun an tsuímh. Tá réimse leathan ábhar á chur ar fáil againn agus tóir ag pobal léitheoireachta na Gaeilge ar na hábhair a bhíonn faoi chaibidil againn. 

“Ar ndóigh tá tóir i gcónaí ar scríbhneoirí fadbhunaithe NÓS, leithéidí Shinéad Ní Uallacháin, Eoin P Uí Mhurchú, Chiara Ní É, agus Ben Uí Fhaoláin, ach chuir muid fáilte roimh go leor daoine nua i mbliana freisin, ina measc Máire Treasa Ní Cheallaigh, Eoin Ó Dubhghaill agus Dáire Ní Chanáin,” a dúirt Maitiú. 

Luaigh sé míreanna nua ar an suíomh chomh maith le straitéisí nua margaíochta leis an bhfás a tháinig ar na léitheoirí in 2018, chomh maith le fás nádúrtha ar na meáin shóisialta. 

“Chuir muid cúpla rud nua leis an suíomh i mbliana, an podchraoladh Pod Don Eolach lenar thaistil muid ar fud na tíre ag labhairt le Nósadóirí éagsúla, colúin nua rialta faoi chúrsaí spóirt agus scannáin, agus ar ndóigh na cartúin iontacha a dhéanann Ciaraíoch dúinn cúpla uair sa mí. 

“Anuas air sin, thosaigh muid leathanach nua Instagram agus mhéadaigh muid ar an teagmháil a bhíonn againn lenár leantóirí ar shuíomhanna eile ar nós Facebook agus Twitter. Tá súil agam cur arís le NÓS in 2019 agus tuilleadh ábhar agus seirbhísí a chur ar fáil sa mbliain nua,” a dúirt sé. 

Úsáideann NÓS an tseirbhís Google Analytics le súil a choinneáil ar líon na léitheoirí a bhíonn ag an suíomh chomh maith le staitisticí eile. Ciallaíonn ‘duine uathúil’ sa gcás seo duine daonna amháin chomh fada agus atá Google in ann é a dheimhniú. 

Is éard atá i gceist le ‘cuairt’ ná seisiún amháin ar an suíomh. Sa gcás go léifeadh an duine céanna NÓS faoi dhó in aon lá amháin, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead agus dhá ‘chuairt’. Nuair a osclaítear scéal nua, comhairtear ‘radharc leathanaigh’. Mar sin, dá léifeadh duine aonair ceithre alt ar NÓS ar maidin, agus ceithre alt tráthnóna, bheadh ‘duine uathúil’ amháin ar an taifead, dhá ‘chuairt’ agus ocht ‘radharc leathanaigh’. 

SCÉALTA EILE