Podchraoladh nua Gaeilge faoin rothaíocht seolta

Tá podchraoladh nua tosaithe ag an gcraoltóir aitheanta as Conamara Barbara Nic Dhonnacha lena leathbhádóir Dónal Ó Duibhir, as Corcaigh, faoin rothaíocht i gcathair na Gaillimhe agus sa cheantar máguaird. 

Tá trí eagrán den phodchraoladh nua Ar Mo Rothar ar fáil ar na gnáthardáin do phodchraoltaí anois agus tá sé i gceist ag an mbeirt, atá ina gcónaí in iarthar chathair na Gaillimhe, leanacht ar aghaidh sna míonna amach romhainn ag plé shaol an rothaí sa chathair sin.

Dúirt Barbara le NÓS gurbh í an phaindéim a spreag í tabhairt faoin dá rud i gceart: an rothaíocht agus an phodchraoltóireacht. Is mar chraoltóir raidió a bhain Barbara a cáil amach ach seo é an chéad phodchraoladh riamh uaithi. Dúirt sí go raibh sé tábhachtach di go mbeadh an rud i nGaeilge agus go raibh súil aici go spreagfadh sé daoine eile a podchraoltaí Gaeilge a chruthú.

“Bhí muid ag caint air le fada, go dtosódh muid podchraoladh ar ábhar éigin, agus nuair a tháinig an phaindéim go hÉirinn dúirt muid go raibh sé chomh maith againn ceann a thosú. Bhí go leor smaointe agamsa i gcaitheamh na mblianta, nach bhfuil déanta agam fós, ach is a bhuí le Dónal atá muid ag déanamh i bhfad níos mó rothaíochta anois. Bhí an bheirt againn ag iarraidh níos mó Gaeilge a labhairt le chéile sa mbaile, agus d’fhiafraigh mé de Dhónall an ndéanfadh sé liom é. Shíl mise nach ndéanfadh!” 

“Is breá le Dónal an rothaíocht, agus is maith liomsa í, mar sin tá téama lárnach againn don phodchraoladh ach bíonn muid ag caint faoi rudaí eile freisin. Leithscéal maith é Dónal a chur ag Gaeilgeoireacht liom!” a dúirt sí. 

Rinneadh taifead ar an gcéad dá eagrán tamall de mhíonna ó shin agus bí píosa ann sular cuireadh in airde ar Apple Podcasts, Spotify, agus áiteanna eile iad ach tá sé i gceist acu eagráin rialta a chrochadh gach dara seachtain nó mar sin anois ina gcíorfar ábhar a gcuireann rothaithe i nGaillimh agus ar fud na tíre spéis ann. 

“Cheap muid i ndáiríre nach gcuirfí an oiread sin spéise ann, ach tá pobal mór rothaíochta i nGaillimh agus tá nascanna acu sin le pobail eile rothaíochta ar fud na hÉireann agus roimh i bhfad bhí go leor daoine dár leanacht ar Twitter agus ag éisteacht leis an bpodchraoladh . Bhí muid ag #3 sa rannóg ‘caitheamh aimsire’ ar Apple Podcast in Éirinn an tseachtain seo – ní raibh súil ar bith againn go mbeadh sé ar chairt ar bith!

“Podchraoladh an-réchúiseach atá ann, déanann muid sa gcisteanach é agus bíonn muid ag caint faoi na rudaí a bhfuil taithí againn féin orthu – an rothaíocht i nGaillimh, raonta nua rothar sa gcathair agus an rothaíocht amuigh faoin tír. Tá an pobal an-láidir i nGaillimh, idir Bhus na Rothar, Fheachtas Rothaíochta na Gaillimhe, Mheitheal na Rothar agus go leor eile,” a dúirt Barbara. 

Tá taithí mhaith ag Dónal ar a bheith ag rothaíocht sa chathair agus in áiteanna eile in Éirinn agus dúirt sé gur mhaith leis tuilleadh áiseanna a fheiceáil i nGaillimh do rothaithe le go mbeadh sé níos sábháilte do dhaoine nach mbíonn ar a suaimhneas agus iad ar na bóithre in éineacht le trácht eile. 

“Níl ach seacht gciliméadar nó mar sin de raonta rothar i gcathair na Gaillimhe, agus airím go mbíonn na tiománaithe anseo níos measa ná mar a bhíonn i go leor áiteanna eile do rothaithe. Pléann muid cuid de na deacrachtaí sin ar an bpodchraoladh ach den chuid is mó beidh muid ag caint faoi na rudaí maithe a bhaineann leis an rothaíocht,” a dúirt sé.

Is féidir éisteacht le Ar Mo Rothar  ar Apple Podcasts, Spotify, agus ardáin eile podchraoltaí.  

SCÉALTA EILE