Amhránaithe Oirialla


Beidh na hamhránaithe óga Siubhán O’Connor, Feilimí O’Connor agus Tara Gilsenan ina measc siúd a bheas i mbun ceoil agus cainte sa tsraith raidió nua Amhránaithe Oirialla a chraolfar ar BBC Raidió Uladh ag 7 a chlog anocht.

Sraith sé chuid í seo a thugann an lucht éisteachta ar thuras ceolmhar fud fad Oirialla.

Is í Gráinne Holland, amhránaí aitheanta as Béal Feirste, a chuirfidh an tsraith i láthair.

Seanréigiún é Oirialla a chuimsíonn codanna de chontaetha Lú, Mhuineacháin agus Ard Mhacha.

Ceantar is ea é a mbaineann oidhreacht shaibhir Ghaelach leis.

Thug Gráinne faoi shraith eile cheoil den chineál chéanna anuraidh a dhírigh ar amhránaithe Bhéal Feirste agus ar an stór amhrán a bhaineann leis an chathair cois cuain.

Is mór di anois an deis a fháil traidisiún amhránaíochta Oirialla a fhiosrú agus amhráin an cheantair a chluinsint ó bhéal amhránaithe an lae inniu.

“Tá ceantar Oirialla aitheanta ó thaobh an cheoil, na hamhránaíochta, na filíochta agus na scéalaíochta de, agus tá neart amhránaithe den scoth sa cheantar go fóill.

“Bhí sé ina phléisiúr mór agam díriú ar cheantar Oirialla don tsraith seo,” ar Gráinne.

Siubhan

Den chéad uair, beidh Siubhán O’Connor, iníon Eithne Ní Uallacháin, le cluinsint ar an raidió agus í ag ceol amhrán a fuair sí óna máthair.

B’amhránaí mór de chuid Oirialla í Eithne a tharraing aird an domhain ar cheol Oirialla leis an bhanna ceoil Lá Lugh agus mar amhránaí aonair fosta.

Rinne Eithne obair iontach ina saol gairid amhráin ón cheantar a bhí caillte a thabhairt ar ais sa traidisiún, agus beidh toradh na hoibre sin le cluinsint sa tsraith.

Cluinfear Siubhán ag ceol leaganacha de dhá amhrán thraidisiúnta a d’fhoghlaim sí ó Eithne agus í ag fás aníos, ‘Amhrán na Bealtaine’ agus ‘Mal Bhán Ní Chuilleannáin’.

“Tugann an dá leagan áirithe seo siar go dtí laethanta m’óige mé. Tá siad go domhain i mo choinsias,” a dúirt Siubhán.

Mhínigh sí fosta go bhfuil sé tábhachtach di na hamhráin a d’fhoghlaim sí óna máthair agus amhráin ó cheantar Oirialla a cheol chomh minic agus is féidir ionas go mairfidh siad.

Leagan Ultach den amhrán mór ‘Thugamar Féin an Samhradh Linn’ é ‘Amhrán na Bealtaine’.

Is leagan é ‘Mal Bhán’ de ‘Molly na gCuach Ní Chuilleannáin’, amhrán a mhair i bhfoirm focal, a bhuíochas leis an bhailitheoir Einrí Ua Muiríosa, agus ar chuir Eithne fonn nua leis.

“Bhí mo mháthair thar a bheith cruthaitheach agus bhí mian mhór inti na hamhráin a cheol agus a chothú. Mar sin, chum sí foinn úra do na liricí.

“Tá an-tóir ar an leagan áirithe seo anois agus tá go leor amhránaithe agus grúpaí móra ceoil ar fud na tíre, agus thar lear, ag canadh na n-amhrán seo anois a fuair siad ó thaifid Eithne.”

Dúirt Siubhán go bhfuil sí thar a bheith bródúil a bheith páirteach sa tsraith agus go gceapann sí go mbeadh an-bhród ar Eithne fosta.

“Seachas rud ar bith eile, thaitin sé go mór liom na hamhráin seo a chanadh le mo dheartháir, Feilimí, agus tá mé ag tnúth go mór leis an tsraith.”

Sa chéad chlár, beidh Gráinne i mbun cainte le haintín Shiubháin, Pádraigín Ní Uallacháin, Gael agus amhránaí aitheanta as Oirialla.

Tiúnaígí isteach ag 7in! HUP!

SCÉALTA EILE