An bhfuil ábhar craoltóra ionat?

I measc bhunchlocha na Gaeilge i mBéal Feirste tá Raidió Fáilte, stáisiún pobail atá ag craoladh do Ghaeil na cathrach le beagnach deich mbliana anuas.

Tá craoltóirí deonacha an stáisiúin ag croílár na seirbhíse a chuireann Raidió Fáilte ar fáil ar bhonn laethúil agus anois tá siad ag iarraidh cur lena bhfoireann fhuinniúil.

Níl de dhíth ach líofacht sa Ghaeilge agus spéis i gcláracha suimiúla a sholáthar don phobal agus cuirfear an traenáil chuí ar fáil, mar aon le comhairle, craic agus cupán tae!

Réimse leathan ábhar a bhíonn le cluinstin ar 107.1FM, nó ar líne ag raidiofailte.com – gach rud ó ceol agus spórt go cúrsaí reatha, stair agus agaillimh speisialta.

Cad chuige mar sin a mbeifeá ag iarraidh obair a dhéanamh ag Raidió Fáilte?

Bhuel, dar leis an chraoltóir Antaine Mac Aoidh, go mbíonn an chraic ar dóigh.

Is bealach é lena bheith ag sóisialiú fríd an Ghaeilge agus feabhas a chur ar do scileanna teanga ag an am céanna, gan bheith ag caint fiú ar do scileanna oibre agus craoltóireachta.

“Cúrsaí raidió agus an Ghaeilge – sin iad an dá rud is mó a bhfuil spéis agam iontu agus thig liom an dá rud seo a nascadh le chéile nuair atáim ag obair le RF,” arsa Antaine.

“Is bealach iontach é le feabhas a chur ar mo chuid Ghaeilge agus le cur leis an taithí atá agam.

“Agus bíonn atmaisféar an-chairdiúil agus cuiditheach i gcónaí sa stáisiún chomh maith.”

Cé nach mbeadh ag iarraidh bheith páirteach ann sin?


Tá Raidió Fáilte lonnaithe in Ionad an Dá Spuaic ag bun Bhóthar na bhFál, Béal Feirste, agus is féidir glaoch orthu ag 028 90310 013 nó rphost a chur chuig nasc@raidiofailte.com

SCÉALTA EILE