Gearán faoi Eoghan McDermott agus ‘cic sna magairlí’

Bhí an craoltóir aitheanta Eoghan McDermott, a chuireann an Ghaeilge chun cinn go mór ar a chlár raidió, faoi iniúchadh ag Údarás Craolacháin na hÉireann, an comhlacht stáit a chinntíonn go gcuirtear caighdeáin chraolacháin i bhfeidhm sna Sé Chontae Fichead, mar gheall ar “cheist ghránna” a chuir sé a bhain le “cic sna magairlí”. 

Sheas an Údarás Craolacháin na hÉireann le cuid de ghearán a rinneadh in aghaidh Eoghan McDermott mar gheall ar ráiteas a bhí “gránna agus leithchealach in aghaidh fear” agus spreag foréigean ina n-aghaidh. Rinne Ciaran Bouse gearán oifigiúil leis an Údarás faoin gcraoltóir mar gheall ar cheist a chuir Eoghan ar stiúrthóir RTÉ, Dee Forbes, nuair a bhí sí mar aoi ar a chlár The Eoghan McDermott Show i mí Mhárta na bliana seo. 

D’fhiafraigh Eoghan den stiúrthóir cén duine ba mhaith léi “cic a thabhairt sna magairlí dó”. Dúirt an gearánaí go raibh an cheist gránna, go raibh leithcheal á dhéanamh ar fhir lena cur, gur chuir sí foréigean in aghaidh na bhfear chun cinn, agus gur “ceist thútach” a bhí ann a cuireadh gan údar. Dúradh freisin sa ngearán gur cheart do Dee Forbes Eoghan McDermott a cheartú. 

Ina fhreagra oifigiúil ar an ngearán, d’admhaigh RTÉ nár tháinig friotal na ceiste le caighdeáin an ghearánaí ach dúirt gur cuireadh ceisteanna mar í ar go leor aíonna éagsúla ar chlár Eoghan McDermott, agus nach raibh i gceist leis an gceist ach píosa siamsaíochta. 

“Aithníonn an craoltóir tábhacht a róil agus na dualgais atá air a chinntiú go gcaitear go measúil le daoine agus grúpaí gan beann ar a n-inscne. Deir an craoltóir nach raibh sé i gceist aige aon dream a mhaslú ach d’admhaigh go raibh masla i gceist sa gcás seo,” a dúradh sa tuairisc ar an ngearán. 

Níor sheas Údarás Craolacháin na hÉireann ach le cuid amháin den ghearán a rinneadh. Dúradh sa tuarascáil a eisíodh inniu nach raibh an ráiteas maslach ina aghaidh na bhfear, nach raibh aon leithcheal á dhéanamh ar fhir, ach go bhféadfadh sé go spreagfadh an cheist foréigean in aghaidh na bhfear, agus go rabhthas ag seasamh leis an gcuid sin den ghearán. 

Dúirt RTÉ go nglacfaí leis an aiseolas agus go gcuirfí san áireamh é agus cinntí á ndéanamh amach anseo. 

Is é Eoghan McDermott is mó a chuireann an t-albam Gaeilge CEOL, a eisítear chuile bhliain, chun cinn sna meáin Bhéarla. Is minic a chraoltar amhráin óna halbaim ar The Eoghan McDermott Show agus bíonn sé ag plé le ceoltóirí móra le rá ar nós Wheatus agus Ed Sheeran agus iad ag obair ar leaganacha Gaeilge dá n-amhrán. 

SCÉALTA EILE