‘Níl foirgneamh raidió níos fearr in Éirinn’

Tá Raidió Fáilte ag craoladh ó stiúideo úrnua ag bun Bhóthar na bhFál anois agus foireann an stáisiúin “breá sásta” istigh ina n-áras nua.

Dúirt bainisteoir Raidió Fáilte, Fergus Ó hÍr, le NÓS gur dóigh leis nach bhfuil “foirgneamh raidió sa tír atá chomh maith céanna” leis an stiúideo nua i lár na cathrach.

“Is céim mhór atá ann don chraoltóireacht phobail i mBéal Feirste, sa Tuaisceart, agus sa tír ar fad, chomh maith le pobal na Gaeilge ar fud na hÉireann,” a dúirt sé.

Tá trí stiúideo sa bhfoirgneamh nua — stiúideo “laethúil” óna gcraolfar gnáthchláracha an stáisiúin; stiúideo traenála, a úsáidfear le hoiliúint a chur ar chraoltóirí agus léiritheoirí nua; agus stiúideo “cainte”, atá sách mór le painéal cainteoirí a chur isteach ann do chraoltaí móra.

Dúirt Fergus go bhfuil teachtaireachtaí faighte ag an stáisiún cheana féin, agus gan iad ach lá amháin sa teach nua, ó éisteoirí a deir go bhfuil an stáisiún ar fáil anois in áiteanna i mBéal Feirste nach raibh cheana.

“Tá daoine ábalta muid a phiocadh suas agus iad i bhfad níos faide uainn anois mar gheall ar an trealamh úr atá againn. Tá aeróga úra againn a fhágann ní hamháin go bhfuiltear ábalta muid a chluinsint níos faide ón stiúideo ach go bhfuil daoine nua ag éisteacht linn fosta.

“Tá muid ag dúil go mbeidh muid ábalta an caighdeán craolacháin a ardú fosta mar gheall ar an trealamh úr. Beidh an fhuaim níos fearr, mar shampla, agus stiúideonna tógtha go speisialta againn. Fiú gur bhain muid stáisiún na bliana faoi dhó anuraidh, ó Community Radio Awards agus ó Fhéile na Meán Ceilteach, beidh caighdeán níos airde fós againn amach anseo,” a dúirt Fergus.

Tá súil ag lucht Raidió Fáilte tuilleadh traenála a chur ar fáil do phobal Bhéal Feirste agus áiseanna nua acu a dearadh go sonrach chuige sin. Tá stiúideo dírithe ar thraenáil sa bhfoirgneamh ceithre hurlár nua, agus tá sé i gceist ag Raidió Fáilte cúrsaí rialta a chur ar fáil ann.

“Beidh fáilte roimh dhuine ar bith teacht isteach agus foghlaim linn, agus tá baicle daoine cheana féin ag. iarraidh teacht isteach chugainn agus scileanna raidió a fhoghlaim,” a dúirt Fergus.

Anuas ar na stiúideonna nua, tá ionad thíos staighre ar féidir suas le 50 duine a chur isteach ann, a úsáidfear le cainteanna a chur ar siúl, scannáin a thaispeáint agus coirmeacha beaga ceoil a reáchtáil. Beidh caifé beag ann freisin, chomh maith le hoifigí, seomra léiriúcháin agus cartlann san áit nua.

“Tá an foirgneamh nua an-fheiceálach, go háirithe nuair a thagtar isteach sa chathair ón mótarbhealach. Is é an chéad fhoirgneamh a fheiceann tú, agus tá Gaeilge ar a bharr. Is comhartha é go bhfuil an Ghaeilge láidir anseo sa Cheathrú Ghaeltachta. Tá an foirgneamh féin galánta, agus an dearadh bunaithe ar ‘An Lon Dubh’, dán cáiliúil faoi éan a bhíodh ag ceol thart faoi Bhéal Feirste — is muidinne atá le cloisteáil anois ann!” a dúirt Fergus. 

Dúirt sé freisin gur “ionad iontach eile” do phobal na Gaeilge i mBéal Feirste atá ann agus go mbeidh an foirgneamh ina “acmhainn an-mhaith” dóibh siúd nach bhfuil Gaeilge acu freisin. Chuathas i gcomhairle le muintir na háite sular tógadh an foirgneamh nua ag bun Bhóthar na bhFál agus bhí siad “an-tógtha” leis an smaoineamh, dar le Fergus.

Cuireadh tús leis an bpróiseas pleanála cúig bliana ó shin agus fuarthas maoiniú don togra ó fhoinsí éagsúla, ina measc An Roinn Pobail.

Bhí costas tuairim is £1.7 milliún ar an bhfoirgneamh. Chuir Comhairle Cathrach Bhéal Feirste £950,000 ar fáil, agus chuir Ciste Infheistíochta na Gaeilge £375,000 eile ar fáil.

SCÉALTA EILE