Raidió Fáilte ag ceiliúradh 10 mbliana ar an fhód

10 mbliana ó shin nuair a thosaigh Raidió Fáilte ag craoladh ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste thiocfadh leis an fhoireann breathnú amach an fhuinneog agus d’fheicfeadh siad sciar mór dá lucht éisteachta.

Bhí an stáisiún beag agus ar bheagán acmhainní agus éisteoirí, nó an t-am sin ní raibh an coincheap de ‘stáisiún raidió pobail’ ach ina thús.

An tseachtain seo áfach agus iad ag ceiliúradh 10 mbliana ar an fhód, tá an stáisiún – a chraolann ar 107.1fm i mórcheantar Bhéal Feirste agus ar líne ag raidiofailte.com – i bhfad níos láidre.

15 Meán Fómhair 2006 a thosaigh an stáisiún ag craoladh go hoifigiúil, tar éis tréimhse i mbun oibre gan cheadúnas.

Ó shin i leith tá liosta fada de ghradaim agus d’ainmiúcháin faighte ag cláir agus ag craoltóirí an stáisiúin, an ceann is déanaí ag teacht ag an deireadh seachtaine nuair a bronnadh an bonn airgid ar Raidió Fáilte sa rannóg ‘Stáisiún is Fearr’ ag Gradaim Raidió Pobail i mBirmingham Shasana.

rf-edel

Edel Ní Churraoin, craoltóir le Raidió Fáilte


Agus má labhrann tú le bainisteoir Raidió Fáilte, Fergus Ó hÍr, cloisfidh tú go leor staitisticí uaidh a chuimhníonn duit an oiread de dhul chun cinn atá déanta.

“Táimid i ndiaidh 80,000 uair an chloig de chláir a chraoladh,” arsa Fergus.

“D’oibrigh breis agus 500 duine ar bhonn deonach linn go dtí seo, agus tá 200 duine i ndiaidh barr maise a chur ar a scileanna craolta trí bheith ag freastal ar ár gcúrsaí traenála.”

Ach dar le Fergus nach bhfuil sna staitisticí ach leid dá bhfuil curtha i gcrích ag an stáisiún.

“Ní léiríonn staitisticí an dóigh a bhfuil Raidió Fáilte ina chuid den ghnáthshaol ag go leor daoine anois,” ar seisean.

“Ní áiríonn staitisticí an luach a fhaigheann daoine as a bheith ag éisteacht leis an cheol nó leis an chaint nó leis an siamsa ann.

“Cuimsíonn pobal éisteachta Raidió Fáilte pobail fud fud na hÉireann agus fud fad na cruinne anois.

“Pobal é atá líonmhar agus atá ag dul i dtreis i rith an ama.

“Agus is pobail iad a bhfuil éagsúlacht mhór ag baint leo ó thaobh a suimeanna de.

“Is dúshlán gan stad dúinn aithne cheart a chur ar ár n-éisteoirí agus a bheith ag riar i gceart orthu.”

Tá ceann de na fobairtí is mó i stair an stáisiúin le tarlú ar an bhliain seo chugainn nuair a bhogfaidh Raidió Fáilte chuig áras nuatógtha ag bun Bhóthar na bhFál ina mbeidh na háiseanna is úire le fáil.

rf-aras-nua

Fergus Ó hÍr ag taispeáint na bpleananna d’fhoirgneamh nua an stáisiúin


Ciallóidh an t-ionad úr go mbeidh an stáisiún níos feiceálaí don mhórphobal agus suite ar láthair shuntasach taobh le lár na cathrach, rud a rachaidh chun tairbhe don tseirbhís dá réir.

“Tá an fhorbairt seo agus na comharthaí sóirt eile uilig dearfach,” arsa Fergus.

“Ach is raidió pobail é Raidió Fáilte agus dá shultmhaire is atá na cláir, dá shuimiúla iad, tá sé barrthábhachtach dúinn béim a chur ar an ghné phobail sin agus é a fheabhsú i gcónaí.

“Tá sé barrthábhachtach bheith i dtiúin leis an phobal éisteachta.”

Más aon fhianaise na 10 mbliana atá imithe, leanfaidh Raidió Fáilte ar aghaidh ag coinneáil cluaise lena phobal agus ag tógáil an phobail sin ag an am céanna.

Sláinte na n-aerthonnta daoibh a RF!


Dá mba mhian leat bheith páirteach i Raidió Fáilte, scileanna craoltóireachta a fhoghlaim, clár a chur i láthair nó cuidiú ar bhealach ar bith, gabh i dteagmháil leis an stáisiún ar raidiofailte.com, seol rphost chuig fergus@raidiofailte.com nó cuir glaoch ar (028 / 048) 90310013.

SCÉALTA EILE