“Tacaigh le Raidió na dTreabh”


“Tacaigh le Raidió na dTreabh!”

Sin an teachtaireacht ó bhéal dhíograiseoirí an stáisiún raidió nua Gaeilge i nGaillimh, agus é mar sprioc acu €8,000 a bhailiú as seo go ceann 7 seachtaine eile trí fheachtas sluachistithe a seoladh ar maidin.

Má éiríonn leis an fheachtas, beidh an t-airgead á úsáid chun bonn ceart a chur faoin stáisiún nua pobail Gaeilge.

Mhínigh Emma Ní Chearúil, bunaitheoir an stáisiúin, go bhfuil sé i gceist acu an t-airgead a chaitheamh ar stiúideo “bunúsach, ach inmharthana” agus ar threalamh eile a chuirfidh ar a gcumas d’oibrithe an stáisiúin ábhar a thaifeadadh lasmuigh den stiúideo.

Beifear in ann íoc as ceadúnas craolacháin leis an airgead a chruinneofar agus as cibé bogearraí atá ag teastáil chomh maith.

Tá liosta duaiseanna fógartha ar leathanach Fundit Raidió na dTreabh, iad ar luachanna éagsúla idir €10 agus €600 agus dírithe ar éisteoirí, gnónna áitiúla agus scoileanna.

“Ar €10, is féidir le daoine seinnliostaí a chur le chéile agus seinnfear ar an raidió iad, nó ábhar a mholadh le haghaidh cláir agus déanfar clár ar an ábhar sin,” ar Emma.

“Tá pacáistí éagsúla á n-ofráil do ghnónna áitiúla a chuireann leibhéil éagsúla poiblíochta agus fógraíochta ar fáil ar na cláir féin agus ar shuíomh Raidió na dTreabh.”

Chomh maith leis sin, tá pacáistí idirghníomhacha eile á gcur ar fáil, ina ndéantar cláir raidió le daltaí scoile agus le grúpaí pobail.

Don té ar mhian leo cúpla euro a chur chun tosaigh le tacú leis an iarracht, gan aon duais a fháil, bheadh an-fháilte roimhe.

Tá an-chuid oibre déanta ar an talamh go dtí seo.

Tá scoth na gclár rialta á dtaifeadadh in Flirt FM (stáisiún Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) agus á gcraoladh ar líne ar Soundcloud.

Má éiríonn leis, táthar ag súil go mbeidh an stáisiún pobail, a bheas lonnaithe in Áras na nGael, Sráid Dhoimnic i gcathair na Gaillimhe, ina ghné lárnach de shaol comhaimseartha uirbeach na Gaeilge.

Raidió na dTreabh Abú!

SCÉALTA EILE