Tiúineáil isteach…


I rith mhí an Mhárta, chonacthas (nó chualathas!) an chéad staisiún raidió Gaeilge don aos óg á chraoladh ar fud na gceithre chathair is mó sna 26 contae, i. Áth Cliath, Corcaigh, Gaillimh agus Luimneach.

Seoladh Raidió Rí-Rá – comhthionscadal idir Conradh na Gaeilge agus an comhlacht, Digital Audio Productions – ar an aer ag tús na míosa ach bhí sé á chraoladh ar feadh bliana thar an idirlíon roimhe sin.

Le haghaidh Sheachtain na Gaeilge, áfach, fuair an tionscadal ceadúnas sealadach ón gCCÉ (Coimisiún Chraolacháin Éireann) le dul ar na haerthonnta FM i gcathracha móra na hÉireann.

Ba é stíl an stáisiúin, munar chuala tú é, ná pop agus cairtcheol as Béarla agus Gaeilge a mheascadh, le láithreoirí beomhara le Gaeilge.

Mar sin, ní raibh mórán difríochta idir Raidió Rí-Rá agus na mórstáisiúin raidió ar nós TodayFM, Spin nó RTÉ 2fm, ach nach raibh Béarla á úsáid ag láithreoirí/DJanna Rí-Rá.

Is cúis áthais domsa a rá go raibh páirt agamsa ann, mar chomhláithreoir le hAoife Ní Ghlaicín-Riain do “Nocht ag a hOcht”, ar mhaidineacha an deireadh seachtaine. Craic iontach a bhí ann, agus ba bhreá linn é a dhéanamh arís, am éigin sa todhchaí.

Ach anois agus Rí-Rá imithe ó FM, céard atá i ndán do Ghaeilgeoirí óga?

Caithfear smaoineamh go bhfuil an-chuid daoine óga in ann nascadh go héasca leis an idirlíon. Mar sin, bheadh aon stáisiún raidió ar líne in ann bheith éifeachtach.
Tá an-chuid teachtaireachtaí faighte ag an stáisiún agus a gcuid láithreoirí ó éisteóirí a bhfuil cónaí orthu lasmuigh d’Éirinn, ar nós na Stát Aontaithe, Sasana agus na hAstráile.

Is í an t-aon fhadhb atá ann, áfach, ná nach bhfuil raidió idirlín chomh cáiliúil in Éirinn ná mar atá sé i dtíortha eile, ar nós SAM, mar shampla.

Féidirtheacht amháin atá ann ná DAB, nó FCD – Fuaim-Chraolachán Digiteach – chun Gaeilge a chur air. Go simplí, is raidió digiteach atá ann, agus is meán cumarsáide é atá an-nua go fóill sa tír seo.

Tá sé stáisiún digiteacha seolta ag RTÉ ó thús na Nollag seo caite, ach is annamh Gaeilge a chloisteáil ar na stáisiúin sin, faraor.
Le roinnt mhaith pleanála, bheadh Raidió Rí-Rá in ann cur faoi i saol an raidió dhigitigh.

Faoi láthair, níl ceadúnas DAB ach ag RTÉ, ach beidh a leithéid de Spin103.8, Dublin’s 98 agus TodayFM ag teacht ar an gcóras ard-chaighdeáin digiteach go luath.

Bheadh stáisiún raidió óige ar nós Raidió Rí-Rá in ann áit a thógáil leis na staisiúin fhadbhunaithe siúd, má thapann siad an deis atá os a gcomhair.

Má éiríonn chomh maith le cúrsaí anseo is a d’éirigh leo sa Bhreatain, tá neart an raidió dhigitigh anseo chun dul i méid i gceann cúpla bliain.

Fiú agus mise á scríobh seo, bíonn DJ ar Spin ag rá go bhfuil siad ar fáil ar líne, ag iarraidh aire a thabhairt do ghlúin nua an raidió.

Tá siad ann, is dócha, a chuirfeadh an cheist “ar cheart stáisiún Gaeilge bheith ann don aos óg?”

Ba cheart, i mo thuairimse, ach ní soiléir na cúiseanna.

Tugann leithéidí Raidió Rí-Rá seans do dhaoine óga – idir Ghaeilgeoirí agus Bhéarlóirí araon – Gaeilge a chloisteáil mar ghnáth-theanga ar mheán cumarsáide chomh-aimseartha.

Mar sin, briseann sé sean-íomhá na Gaeilge (atá fós ag formhór na nÉireannach) nach labhraítear Gaeilge a thuilleadh ach ag seanfhir i dtigín iargúlta éigin ar chósta Chonamara.

I bhfocail eile, nach bhfuil sí beo sna cathracha móra, nó nach bhfuil sí á labhairt i measc daoine óga.

Is maith an stáisiún é RTÉ Raidió na Gaeltachta, má tá spéis agat i gceol traidisiúnta, amhráin sean-nóis, nó má tá spéis faoi leith agat i gcúrsaí Gaeltachta. D’éinne eile, áfach (cosúil liom féin), is beag an nasc atá ann idir Gaeil óga na tíre agus an príomhstáisiún raidió Gaeilge, seachas cúpla uair a’chloig de AnochtFM ar ndóigh.

Feicfear amach anseo má éiríonn le Raidió Rí-Rá áit a bhaint amach i ndomhan an raidió Éireannaigh, agus bheadh spéis agam fáil amach dá mbeadh suim ag an ngnáthGhaeilgeoir óg éisteacht leis.

Ní fiú leanúint leis an bpróiseas muna bhfuil spéis ag an bpobal ann, mar sin, tá súil agam go mbeidh aischothú, agus tacaíocht, ann ón éisteoir. Neosfaidh an aimsir.

SCÉALTA EILE