Sacar Fantaisíochta le TG4


Den chéad uair, tá comórtas sacar fantaisíochta ar líne á reáchtáil ag TG4, i gcomhpháirt le S4C na Breataine Bige, chun ceiliúradh a dhéanamh ar Euro 2016.

Cuirfear tús leis an chraobh Eorpach, Euro 2016, an Aoine bheag seo, an 10 Meitheamh, nuair a rachaidh an Fhrainc i ngleic le foireann na Rómáine in St. Denis.

Tá go dtí 5in an lá sin agaibh chun d’fhoireann a chlárú sa chomórtas fantaisíochta.

Is cinnte go gcuirfidh an comórtas fantaisíochta leis an spraoi a bhaineann leis na Euros agus tú ag leanúint, ní amháin d’fhoireann féin, ach na himreoirí ó fhoirne eile fosta atá roghnaithe agat ar d’fhoireann aislinge.

Dúirt Rónán Ó Coisdealbha ó TG4, duine den fhoireann a bhí ag obair ar an togra, go raibh sé ag súil go gcuirfeadh go leor daoine isteach ar an chomórtas.

“Tá an-suim ag an oiread daoine i gcúrsaí spóirt agus sacair, agus tá muid ag súil go gcuirfidh go leor isteach ar an gcomórtas agus go gcothóidh sé píosa spraoi i measc Gaeilgeoirí.

“Bhí mé thíos ag Comórtas Peile na Gaeltachta ag an deireadh seachtaine agus bhí sé ag spreagadh go leor cainte i measc daoine cheana féin,” ar sé.

Seo an chéad bhliain dá leithéid de chomórtas a bheith á reáchtáil ag TG4 agus dúirt Rónán go bhfuil siad ag súil le haischothú a fháil ón phobal.

cta

Is féidir le duine ar bith sacar fantaisíochta a imirt, ach cuidíonn sé má tá tú ar an eolas faoi chumas na n-imreoirí.

Oibríonn comórtas sacar fantaisíochta TG4 ar an dóigh chéanna le sacar fantaisíochta ar bith eile, ach amháin go bhfuil sé i dteanga bhinn na nGael.

Scóráiltear agus cailltear pointí fantaisíochta bunaithe ar conas a éiríonn le do chuid imreoirí ina gcluichí féin.

Tá buiséad £100m agat le do rogha 11 imreoir a chur chun tosaigh, ach meabhraítear duit nach bhfuil cead agat ach seisear imreoirí ar a mhéad as aon tír amháin a cheannach.

Má tá do chuid airgid ar fad caite agat, beidh deis agat roinnt aistrithe a dhéanamh, ach chomh luath agus a bheidh d’fhoireann curtha isteach agat, rachaidh aon aistrithe a dhéanfaidh tú in aghaidh do chuóta.

Beidh duaiseanna éagsúla – dearbhán spóirt €500 ina measc – á mbronnadh ar dhaoine a éiríonn go maith lena n-imreoirí le linn Euro 2016.

Ní mór clárú roimh a 5in Dé hAoine le haghaidh comórtas sacar fantaisíochta TG4. Tá gach eolas agus treoir ar fáil ar www.tg4.ie/euro2016

Tá cúpla foireann roghnaithe againn in oifigí NÓS agus muid ag tnúth go mór leis an chomórtas!

Gach rath oraibh!

SCÉALTA EILE