1,070 ‘Gaeilgeoirí nua’ meallta ag #Gaeiltober

Seoladh 4,532 giolc faoin haischlib #Gaeiltober an mhí seo caite ó 1,453 cuntas éagsúil. Bhí meascán den Ghaeilge agus den Bhéarla sna giolcacha sin, a seoladh mar chuid d’fheachtas nuabhunaithe feiceálacht na Gaeilge ar na meáin shóisialta a ardú le linn mhí Dheireadh Fómhair.

Le tamall de bhlianta anuas, bíonn feachtais éagsúla á rith le linn míonna áirithe — mí Eanáir agus mí Dheireadh Fómhair go háirithe — le húsáideoirí na meán sóisialta a spreagadh chun caitheamh aimsire nua a thosú, gníomh pobail a dhéanamh, páirt a ghlacadh in agóid nó gníomhartha eile a dhéanamh. Spreagtar ealaíontóirí chun líníochta leis an bhfeachtas #Inktober agus lucht smididh chun ealaíne le #liptober, mar shampla. 

I mbliana, bheartaigh an Gaeilgeoir óg Ailís Níc Aoidh gan ach an Ghaeilge a úsáid ar a cuntas Twitter ar feadh na míosa Deireadh Fómhair. Scaipeadh an smaoineamh ina loisceadh sléibhe ar Twitter agus faoi thús na míosa bhí na céadta ag glacadh páirte san fheachtas. 

Mheall #Gaeiltober 1,453 cuntas éagsúil agus de réir staitisticí a chuir an tOllamh Kevin Scannell ó Ollscoil Missouri ar fáil do NÓS, ba ‘Ghaelghiolcairí nua’ iad 1,067 de na cuntais sin. Is é sin le rá, nach raibh 1,067 de na cuntais a bhí ag giolcaireacht i nGaeilge le linn mhí Dheireadh Fómhair ar bhunachar an Ollaimh roimhe seo — rud a thugann le fios gur ar éigean gur labhair siad Gaeilge ar na meáin shóisialta roimhe seo. 

Dúirt Kevin le NÓS go léiríonn an céatadán ard sin ( 73%) go raibh tionchar mór ag an bhfeachtas daoine nach gnách leo an Ghaeilge a labhairt ar na suíomhanna sóisialta agus “mórán daoine ‘nua’ a mhealladh isteach i bpobal na Gaeilge ar Twitter”.

Níl figiúirí ar fáil do na meáin shóisialta eile, ar nós Facebook agus Instagram, agus bhí an feachtas #Gaeiltober ar siúl ag cainteoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge ar ardáin eile le linn na míosa. 

Tá an Ghaeilge réasúnta sláintiúil ar na meáin shóisialta, i gcomparáid le mionteangacha eile an domhain. De réir eolais a chuir Kevin Scannell ar fáil in 2017, tá thart ar 770 giolcaire gníomhach as Gaeilge gach seachtain agus bíonn tuairim is 6,000 giolc i nGaeilge á seoladh acu. Is giolcairí ‘aonteangacha’ (70%+ den ábhar i nGaeilge amháin) iad 114 cuntas acu sin, ach nuair a bhaintear na heagraíochtaí Gaeilge as an liosta, níl fágtha ach 40 duine aonair a bhíonn ag giolcaireacht go príomha i nGaeilge gach seachtain.

Bíonn feachtais speisialta ar bun don Ghaeilge ag Conradh na Gaeilge i gcaitheamh Sheachtain na Gaeilge, ar an 16 Márta, gach bliain le go mbeadh níos mó Gaeilge ar na meáin shóisialta. 

Tá Gaeil na hAlban i mbun #Gaelvember i láthair na huaire, ach níl staitisticí maidir leis an bhfeachtas sin bailithe ag an Ollamh Scannell i mbliana. 

SCÉALTA EILE