37,927 torbán agus iontais eile an tsaoil ar líne

Bogann an saol ar aghaidh go millteanach gasta ar líne. Go minic, agus mé ag déanamh taighde don cholún seo, bím ag amharc siar ar mo chuid giolcacha féin, agus tarlaíonn sé go ndeirim liom féin, “ar tharla sin an tseachtain seo?!” Mar sin, sílim go mbeidh sé deas go mbeidh achoimre na seachtaine ar fáil sa todhchaí le hamharc siar orthu agus cuimhne a choinneáil ar na rudaí uilig a chuir ag gáire muid, agus b’fhéidir a ndearna muid dearmad daofa. Agus muid ag eirí cleachtaithe leis na srianta a bhaineann le Céim a Dó den dianghlasáil, amharcaimid siar ar na rudaí suntasacha a tharla ar líne an tseachtain seo.

Cuntas Instagram na Seachtaine

https://www.instagram.com/p/CA4yq5lnI24/

Is cailín as contae na Gaillimhe atá ag reachtáil an chuntais Instagram @glowingwithgaeilge, ina roinneann sí frásaí agus pictiúir bheaga a tharraingíonn sí féin leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus gur féidir le daoine a roinnt ar a gcuid scéalta Instagram féin. Tá os cionn 6,000 leantóir aici, agus is féidir leat do stór focal a leathnú, frásaí úra a fhoghlaim, agus í a leanstan! 

Giolc na Seachtaine

Tháinig Daniel Radcliffe agus cuid dá chomhghleacaithe amach an tseachtain seo i gcoinne na ráiteas dímheasúil a rinne JK Rowling faoi dhaoine trasinscneacha. Dúirt sé féin, Emma Watson, agus Eddie Redmayne, chomh maith le cúpla aisteoir eile as sraitheanna éagsúla Harry Potter go seasann siad le daoine trasinscneacha. Agus ainm Daniel Radcliffe in airde an tseachtain seo, sheol Derek an giolc iontach seo. 

Oibseisiún Aisteach na Seachtaine

Is cailín 17 bliain d’aois í Hannah McSorley as contae Thír Eoghain, a tháinig chun cinn ar TikTok faoin ainm .baby.frogs. Thóg sí coimeádán lán de ghlóthach froig a bhí mbaol i bpáirc mar go raibh an aimsir mhaith ag triomú an na pluaise uisce ina raibh siad. Chuntas sí na torbáin agus bhí 37,930 acu ann. Cailleadh cúpla ceann acu agus faoi láthair tá 37,927 torbán aici, atá ina gcónaí i linn lapadaíola ina gairdín. 

Cuireann sí físeáin suas ar an ardán TikTok gach lá agus ainmníonn a cuid leantóirí (586 míle acu) na torbáin. Le gairid thogh siad uachtarán thar na torbáin darbh ainm Nugget. Dochreidte. 

Ar ndóigh, bhí go leor e rá faoi seo ag pobal an idirlín. Baisteadh ‘Tadpole Girl’ ar Hannnah, agus tháinig cúpla duine amach lena n-imní a léiriú faoin phlá froganna a scaoilfear ar Thír Eoghain nuair a bheidh na torbáin fásta. Caithfidh muid súil a choinneáil ar an leathanach mar sin! 

https://twitter.com/ChickenCaoimh/status/1270779729730310144
https://twitter.com/bananadinedong/status/1271228018212704257

Leag súil ar:

Tá fhios agam go mbím ag caint ar Paul Mescal go minic ar an cholún seo, ach tá a thionchar gan srian le gairid. Tháinig an branda faisean Gucci amach an tseachtain seo le péire bríste gairid i stíl an bhríste O’Neills a bhí ar Mescal an tseachtain seo a chuaigh thart. 

https://twitter.com/heya0ife/status/1270311622712664066

Tá costas de €550 ar na brístí seo, agus bhí cúpla duine iontach gasta leis an smaoineamh gur chuir siad rud éigin eile i gcuimhne daofa…

B’fhearr dúinn péire Mhaigh Eo a cheannach ar €19 sula ndíoltar a n-iomlán, nó sula gcuirfidh O’Neills a gcuid praghasanna suas! 

SCÉALTA EILE